Složení slibu dvaceti nových zastupitelů se ve čtvrtek 6. listopadu dočkalo město Kopřivnice. Tímto rychlým krokem tamní ustavující zastupitelstvo skončilo. Kopřivnice tak, jako jediné město na Novojičínsku, nemá po ustavujícím zasedání ani nového starostu, ani místostarostu a radu.

Dvacet nově zvolených zastupitelů

Výsledek komunálních voleb v Kopřivnici, při nichž nepadlo jméno jasného vítěze, nasvědčoval, že sestavení jakékoliv koalice bude složité. Tři nejsilnější politické subjekty, ODS, ANO a ČSSD, získaly v jednadvacetičlenném zastupitelstvu shodně po čtyřech mandátech, o dva méně si připsaly strany KDU-ČSL, KSČM a Sdružení nezávislých Kopřivnice. Po jednom křesle získali členové stran NEZÁVISLÍ, PRO Sport a Zdraví a koalice Piráti a Změna pro Kopřivnici.

Na slavnostní akt na radnici dorazilo dvacet nově zvolených členů zastupitelstva. Chyběl pouze člen KSČM Radim Hyvnar, který byl v době konání v zahraničí. „Bude to hodně zajímavé. Prý se nikdo nebyl schopen dohodnout s nikým tak, aby přehlasoval zbytek," zhodnotil napjatou atmosféru jeden z občanů města, který se na zasedání na radnici dostavil.

Po složení slavnostního slibu nastala situace, která napovídala, že zastupitelé své čelní představitele hned tak nezvolí. „Přítomní zastupitelé berou na vědomí složení slibu dvaceti zastupitelů města. Připravte se, prosím, k prvnímu hlasování," vyzval přítomné dosavadní starosta Kopřivnice Josef Jalůvka (ODS). Nejen k jeho překvapení se po uplynutí hlasovací doby na displeji objevil zajímavý výsledek. „Konstatuji, že z přítomných dvaceti zastupitelů hlasovalo pro dvanáct, nehlasovalo osm. Nechce někdo vznést reklamaci? Všichni vědí, jak mají hlasovat?" zeptal se starosta, aniž by se mu dostalo odpovědi.

Protinávrh k programu

Program měl poté podle jednacího řádu pokračovat hlasováním o počtu členů rady a volbou samotných radních. K tomu nakonec nedošlo.

„Dovolil bych si předložit protinávrh k programu, který je v pozvánce. Vážení zastupitelé, kolegyně a kolegové, občané. Podle informací, které máme a které vyplynuly z naší účasti na předběžných jednáních o koalici, nemělo dojít ke zdárné dohodě nadpolovičního počtu členů zastupitelstva. Tedy zjednodušeně řečeno, v tuto chvíli není připraveno jedenáct zastupitelů k jednoznačnému zvolení starosty, jeho zástupců, radních, případně dalších funkcí. Navrhuji proto, abychom si hlasováním ověřili správnost uvedené informace a pokud tomu tak bude, neschválit program ustavujícího zastupitelstva a uložit starostovi města svolat další zasedání za měsíc, konkrétně 4. prosince" vystoupil s protinávrhem Josef Jalůvka.

Ačkoliv byli přítomní ujištěni starostou o tom, že nejde o žádné umělé natahování, našli se tací, kteří s protinávrhem nesouhlasili.

„Nevidím důvod proto, abychom takové usnesení dopředu přijímali. Myslím si, že bychom měli schválit původní program," nechal se slyšet Karel Kuboš z KSČM. Ke starostovu protinávrhu se vyjádřil také člen Nezávislých Ivan Telařík: „Jsem přesvědčen, že nemusí existovat žádný pevný termín, kdy by se měli zastupitelé znovu sejít. Proč bychom měli čekat do prosince, pokud se dohodneme dříve. Když jedna třetina zastupitelů požádá starostu, můžeme se znovu sejít už za týden." Na to se starosta Jalůvka vyjádřil s tím, že informace není přesná, neboť na podobnou žádost zastupitelů má starosta ze zákona povinnost reagovat a zastupitelstvo svolat do tří týdnů, tedy jednadvaceti dnů.

Zastupitelé se chtějí sejít znovu

Přes vyjádřené názory nakonec čtrnáct noví kopřivničtí zastupitelé odhlasovali, že se kvůli volbě vedení sejdou až 4. prosince. „pro bylo čtrnáct, jeden se zdržel a pět zastupitelů nehlasovalo. Je tedy jasné, že se znovu sejdeme za měsíc," konstatoval Josef Jalůvka a poděkoval všem přítomným za účast. Ustavující zastupitelstvo tedy skončilo po pětadvaceti minutách.

Dokud nebude v Kopřivnici zvolena nová rada, vykonávají svou funkci stávající starosta, místostarostové i ostatní radní. „Jejich pravomoci nejsou nijak omezeny, nicméně do zvolení nového výkonného orgánu by rada neměla přijímat nová zásadní rozhodnutí," okomentovala to, kdo povede do prosince město tisková mluvčí Lucie Petříčková.