Zasedání kopřivnického zastupitelstva se kvůli vládním opatřením a karanténě některých zastupitelů konalo v nezvyklé podobě. Část zastupitelů se připojila prostřednictvím mobilních telefonů, původní program byl zkrácen na nejnutnější body, neměl být ani bod Různé. O jeho zařazení do programu požádal Ladislav Stehlík a většina zastupitelů jeho žádost podpořila.

Ladislav Stehlík byl také prvním, kdo v bodě Různé vystoupil. „Chci vám tímto sdělit, že jsem se po zvážení rozhodl rezignovat na své členství v radě města a činím tento krok před vámi, jako orgánem, který mě do této funkce zvolil. Bohužel u mne nastaly skutečnosti, které mi dále neumožňují se prací v radě města plně zabývat. Ty skutečnosti jsou převážně rodinného důvodu,“ uvedl Ladislav Stehlík.

Na něj reagovala zastupitelka Dagmar Rysová (NK), která byla až do srpnového zasedání zastupitelstva členkou rady, jejíž členy, až na starostu Miroslava Kopečného (ODS), zastupitelé odvolali z funkcí. Uvedla, že nynější rada města se opírala o tvrzení, že minulá rada města neskýtala dostatečnou jistotu, protože nebyla v počtu sedmi členů, a že tím bylo ohroženo jednání orgánů města, potažmo řízení města jako takového.

Starosta: dohady nejsou důstojné 

„Teď se dozvídáme, že nová rada města není tak pevná, jak se snažila deklarovat, a že v následujícím období minimálně dvou měsíců zase nebude v počtu sedmi členů – to znamená, že nebude ve svých názorech pevná a jednoznačná…,“ zmínila mimo jiné Dagmar Rysová.

Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný upozornil, že Ladislav Stehlík uvedl, že ho k rozhodnutí vedly zejména osobní důvody. „Nějaké dohady, že to je z jiných důvodů… Nevím z čeho čerpáte a umím si představit, že to vůči panu Stehlíkovi vůbec není fér. A nepřál bych nikomu, aby ho potkaly problémy, jaké má pan Stehlík. To není důstojné,“ řekl starosta Kopřivnice.

Ladislav Stehlík poté reagoval na vystoupení Dagmar Rysové také. „Při své zkušenosti jistě víte, že člověk míní, život mění. Tak buďte tak laskavá a ctěte mé osobní důvody. Dobře víte, že kdyby to byl čistě politický důvod, tak situace se dala řešit úplně jinak,“ sdělil Ladislav Stehlík.

Když v srpnu zastupitelé odvolali z funkcí členy Rady města Kopřivnice mimo jiné kvůli tomu, že po úmrtí radní Dagmar Jančálkové zůstal její post delší dobu neobsazen, zvolili nové členy rady, mezi nimi také Ladislava Stehlíka, jenž kandidoval za Piráty.

Nová koalice sepsala deklaraci, kterou podepsali také zastupitelé kandidující za SPD. Piráti, kteří odmítají spolupráci s SPD na jakékoliv úrovni, rozhodli na svém fóru v Moravskoslezském kraji, že Ladislav Stehlík musí od koaliční deklarace odstoupit.