Nádoby dostávají majitelé rodinných domů zdarma, v první fázi jich radnice pořídila tisíc. Nový systém sběru plastů a kovů se osvědčil: „V loňském roce se nám podařilo vytřídit o 60 tun plastů více a jsme přesvědčeni, že systém door-to-door v tom sehrát svou roli. Plasty vytříděné tímto způsobem jsou navíc mnohem čistší než z veřejných stanovišť,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí.

Farmářské trhy. Ilustrační foto
V Kopřivnici bude v pátek třináctého poslední farmářský trh v letošním roce

Spokojeni jsou také majitelé rodinných domů, kteří dříve sbírali tento druh odpadu do žlutých pytlů. „Odpad v pytlích nešel dobře zmáčknout a často docházelo k jejich protržení. Mnoho lidí také od třídění odrazovalo, že si pro pytle museli chodit na úřad,“ připomněla Lucie Kubalcová.

O sběrné nádoby mohou majitelé rodinných domů žádat na e-mailu lucie.kubalcova@koprivnice.cz nebo telefonicky na čísle 556 879 781.

Není tedy divu, že se na město obracejí další zájemci, kteří popelnice zatím nedostali. „V tuto chvíli evidujeme 70 žádostí a k dispozici máme 165 nových nádob. Na základě přijatých žádostí jsou s občany sepisovány smlouvy o výpůjčce a darování sběrné nádoby. Po deseti letech přejde popelnice do jejich vlastnictví,“ doplnila pracovnice odboru životního prostředí.