"Radnici to umožní sledovat vývoj názorů, postojů, preferencí a potřeb místních obyvatel. Zjištěné výsledky pak poslouží jako podklad při plánování dalšího rozvoje," říká úvodem mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Školení tazatelé osloví více než šest set plnoletých občanů Kopřivnice a místních částí, a to přímo v jejich domovech.

„Sběr dar prostřednictvím osobních rozhovorů je sice náročný, ale jedině tak lze zaručit validitu a reliabilitu průzkumu. Při online šetřeních není možné ověřit, zda má respondent skutečně uváděný věk, zda správně rozumí otázce, zda nevyplňuje dotazník vícekrát apod. Proto se všechny průzkumy, jejichž výsledky mají být skutečně reprezentativní, realizují způsobem tváří v tvář. Online prostor je vhodný spíše pro různé ankety,“ vysvětlil Marián Svoboda, ředitel společnosti Augur Consulting, která bude sociologické šetření provádět.

SFC Opava"B" - Nový Jičín 3:1
PODÍVEJTE SE: Nový Jičín měl v neděli smůlu

Respondenti budou vybírání na základě metody kvótního výběru, přičemž kvótními znaky budou pohlaví, věk a vzdělání. Tazatelé budou jednak zaměstnanci Augur Consulting, jednak proškolení žáci místní střední školy.

Průzkum bude obsahovat více než 160 otázek, které se budou týkat například bezpečnosti ve městě, možností zapojování do plánovacích procesů a veřejného života, informovanosti o kopřivnickém dění, kulturního a sportovního vyžití, dopravy, třídění odpadu apod.

„Z hlediska zjišťování preferencí je velmi zajímavá je část, v níž se mají respondenti vcítit do role zastupitelů a určit, kam investují finance z městského rozpočtu. Vybírat mohou z několika aktuálních projektů, na jejichž realizaci mají pouze omezené množství prostředků. Stejně je tomu i ve skutečnosti, a tak mohou výsledky průzkumu posloužit jako určité vodítko pro rozhodování skutečných zastupitelů,“ uvedl Marián Svoboda.

Ojetiny moravskoslezské policie na anonymním plácku kousek za cedulí Komárov na výpadovce z Opavy na Ostravu, září 2021.
OBRAZEM: Ojetá policejní auta budou na prodej, vrakoviště u Opavy je jich plné

Realizace průzkumu bude hrazena z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Kvalitní úřad Kopřivnice. Výsledky budou známy během října.