„Většina kopřivnických mostů a lávek vznikla zhruba v 70. letech minulého století, takže jsou na hranici své životnosti. Častým problémem je zatékání do mostních konstrukcí, které způsobuje degradaci materiálu. Proto nás nyní čekají nemalé investice, abychom předešli neplánovanému uzavření mostů kvůli hrozícím haváriím,“ vysvětlil místostarosta Stanislav Šimíček.

Kromě mostu na Erbenově se v následujících dnech bude rekonstruovat také lávka na ulici Dukelské a most ve Vlčovicích u domu č. 105. Nedávno se dočkal znovuotevření také most na ulici Kpt. Jaroše, jehož oprava se nečekaně protáhla kvůli skrytým vadám.

„Na Erbenově bychom se neměli dočkat podobných nechtěných překvapení, protože už předem počítáme s tím, že most musí být zcela zdemolován a nahrazen novým, šířkově srovnatelným, jen trochu kratším,“ doplnil místostarosta.

Stávající most o dvou polích je předimenzován, a proto bude o jedno pole zkrácen – k přemostění Kopřivničky totiž bude zcela dostačující most o délce 25,33 metru místo stávajících 38,65 metru. Šířkově bude nový most srovnatelný a podél šest metrů široké silnice na něm budou také dvoumetrové chodníky. Zachován bude i průtokový profil mostu. Projekt bude realizovat společnost FIRESTA-Fišer za 16,1 milionu korun.

„Předpokládaná hodnota zakázky byla kolem 27 milionů korun, takže se nám podařilo vysoutěžit výrazně nižší cenu. Kromě nabídkové ceny byla výběrovým kritériem také délka realizace, kdy uchazeči měli navrhnout lhůtu na základě svých zkušeností s podobnými stavbami. Vítězná firma se zavázala provést demolici a výstavbu za 120 dní,“ řekl vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.

„Každá stavba si bohužel vyžádá určitá omezení, a jinak to nebude ani v tomto případě. Trpělivostí se budou muset obrnit zejména řidiči, neboť pěší mohou využívat zhruba 40 metrů vzdálenou lávku. Naštěstí tento most nepatří mezi nejfrekventovanější. Omezení se dotknou zejména obyvatel tzv. Hradčan, kterým se tímto omlouváme,“ uzavřel Adam Ondrašík.