Podle informací tiskové mluvčí kopřivnického městského úřadu Lucie Petříčkové má nový dotační titul doplnit tradičně vyhlašované grantové programy, které jsou zaměřené na sociální oblast, kulturu, sport a mezinárodní vztahy.

„O příspěvek z něj mohou žádat organizace, spolky, sdružení nebo jednotlivci, kteří v letošním roce plánují nějakou zajímavou akci související s aktuálními evropskými tématy či mezinárodními osvětovými kampaněmi jako Den Země, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Rok aktivního stárnutí, Evropský rok občanství a podobně," uvedla tisková mluvčí Lucie Petříčková s tím, že o podporu mohou požádat také nekomerční projekty přispívající k rozvoji veřejně prospěšných aktivit pro Kopřivničany jakékoliv věkové kategorie.

Vyhlášením nového dotačního programu chce radnice ve městě automobilů motivovat organizace i jednotlivce, aby rozšířili základnu osvětových akcí. „Město se každoročně zapojuje do několika kampaní, jejichž témata se snaží přiblížit veřejnosti prostřednictvím různých besed, interaktivních výstav, pohybových aktivit či soutěží. Cílem dotačního programu je motivovat organizace, aby se k pořádání podobných činností rovněž připojily. Příspěvek mohou použít například na zakoupení odměn pro účastníky, občerstvení, doprovodný program, medializaci nebo technické zabezpečení," upřesnila zaměření programu koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ivana Rašková. Lidé možnost příspěvku na akce vítají. „Mnoho lidí tady má výborné nápady, které by stály za zrealizaci. Ale většinou všechno ztroskotá právě na penězích. Jestliže se teď město rozhodlo vyjít vstříc těm, kteří chtějí pro místo, kde žijí, cokoliv udělat, je to jenom dobře," myslí si Ondřej z Kopřivnice, který má s pořádáním neseder bohaté zkušenosti.

V prvním kole lze žádosti podávat do 6. března, druhé kolo pak bude ukončeno v květnu.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města na adrese www.koprivnice.cz.