Stejně, jako v jiných městech, i v Kopřivnici pomalu ale jistě mizí zelené plochy a velká pole, a na jejich místech vyrůstají nové a nové rodinné domy. Nově vzniklé ulice tak, kromě chodníků, přístupných cest a veřejného osvětlení, potřebují jméno, které není vždy jednoduché vymyslet. A protože radní chtějí, aby nová pojmenování byla logická, snadno zapamatovatelná a pro občany Kopřivnice přijatelná, rozhodli se dopředu vytvořit zásobu takových jmen.

„Vzhledem k výstavbě, která v Kopřivnici probíhá, především se to týká rodinných domů, jež vznikají v okrajových částech našeho města, potřebují mít lidé, kteří se zde chystají žít, pro vyřizování různých dokladů a podobných záležitostí přesnou adresu. No, a to bez názvu ulice není dost dobře možné,“ osvětlila důvod vznikajícího seznamu jmen kopřivnická místostarostka Dagmar Rysová a dodala: „Kromě toho, jde také, samozřejmě, o obecní zájem města mít všechny kopřivnické ulice řádně pojmenované.“

Prvotním impulsem k tomu, vytvořit dopředu vhodná a použitelná jména, byl vlastně dům, který majitelé staví v okrajové části Kopřivnice. „Vše způsobila nová oblast nebo chcete-li ulice směrem na Štramberk, která se nachází nad ulicí Janáčkovou,“ informovala Rysová o místě, které celou akci spustilo. „Původní návrh byl, aby tato ulice byla pojmenována Horečková nebo Pod Horečkami, ale při diskuzi v městské radě se pamětníci shodli, že jde o název, který zcela neodpovídá historicky, a že by tedy mohl být zavádějící,“ doplnila Rysová.

Město se chystá spolupracovat

Proto se radnice rozhodla začít spolupracovat s odborníky na slovo vzatými a vymyšlená pojmenování nechat posoudit z hlediska historického a geografického. Přitom nechce opomenout ani místní zvyklosti. Další zvažovanou spoluprací je spolupráce se samotnými občany města, kteří by se eventuálně mohli k navrhovaným jménům ulic vyjádřit a to nejspíše na internetových stránkách města.

Přestože nové názvy mají být vymyšleny co nejdříve, aby byly připraveny k okamžitému použití, obyvatelé ulic, které své vlastní jméno už nějaký ten pátek mají, se nemusejí bát, že by ty stávající radnice snad chtěla vyměnit za nové, modernější: „Tento zamýšlený zásobník se bude týkat výhradně nově vzniklých ulic. K tomu, aby se přejmenovávaly ty staré, město nevidí jediný důvod. Občané se tedy nemusejí ničeho obávat,“ řekla na závěr Rysová.