S myšlenkou zřídit v Kopřivnici střední uměleckou školu přišel poprvé před léty senátor Milan Bureš. Začátkem roku 2005 však tento nápad zavrhlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na popud Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který zřízení školy nedoporučil. „Síť středních uměleckých škol Moravskoslezského kraje je naplněna dostatečně a současné školy poskytují vzdělání v uměleckých oborech, o které je zájem,“ odůvodnilo své zamítnutí tehdy ministerstvo. „Záměru zřízení střední umělecké školy se nechci vzdát, neboť hodně lidí to považuje za velmi dobrý nápad. budu se i nadále snažit, aby tady taková škola byla,“ slíbil tenkrát senátor Bureš.

Dnes, o čtyři roky a několik dalších návrhů ohledně umělecké školy později, vytahují kopřivničtí radní tehdejší diskutované nápady opět na světlo světa. Záměr zřídit ve městě uměleckou školu přišel na přetřes na posledním loňském zasedání rady města. Podle starosty Kopřivnice Josefa Jalůvky přichází v úvahu dvě možnosti. „Zvažujeme dva záměry. Jednak rozšířit činnost zdejší střední školy o umělecký obor. Minule to neprošlo na doporučení kraje, takže teď to chceme zkusit znovu,“ prozradil Jalůvka s tím, že tato varianta by pro peněženku města velkou zátěž neznamenala.

„Druhou možností je pak vysoká škola uměleckého směru. Do sítě veřejných škol bychom tuto vysokou školu ale zřejmě kvůli nedostatku finančních prostředků nedostali, takže by se muselo jednat o soukromou vysokou školu,“ uvedl Jalůvka a dodal, že tato varianta počítá se spoluprací s dalším subjektem. „Zřizovatelem by musela být některá z firem, která má zájem o výuku uměleckého směru. Případně, že by se na záležitosti zčásti podílelo i město,“ vysvětlil druhou možnost Jalůvka. „Zatím je to však ve fázi úvah, kdy jsme spíše oprášili starší návrhy a snažíme se reagovat na dnešní poptávku,“ nastínil současný stav starosta a dodal, že myšlenka umělecké školy se musí jak dotáhnout do nejmenších podrobností, tak pořádně vykalkulovat.

Ať už by se jednalo o střední či vysokou školu, budoucí studenti by zasedli do lavic v budově někdejší Základní školy Náměstí. O využití prostor ke studiu uměleckého oboru totiž rozhodla rada města už při prvních diskuzích o této problematice.