„Je nám líto, ale kvůli aktuálním epidemiologickým opatřením musíme přeložit na pozdější termín jak každoročně konaný Pohádkový les, tak i samotnou akci Den Země v sadu E. Beneše. Tu bychom rádi uspořádali na podzim, společně s Dnem stromů připadajícím na 20. října. Neznamená to však, že teď v dubnu žádná environmentální osvěta neproběhne. Ve spolupráci s místními školkami, knihovnou a dalšími partnery jsme připravili několik novinek, které se mohou uskutečnit i za stávající epidemické situace,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.

Jednou z těchto novinek je fyzická analýza odpadu, kdy odborníci vysypou obsah kontejnerů se směsným komunálním odpadem, roztřídí jej na jednotlivé druhy a názorně předvedou, jak by se dal ještě lépe třídit. „Kopřivničané třídí odpad velmi zodpovědně, a díky tomu se naše město už třikrát za sebou umístilo na 5. místě v třídění odpadu v rámci celého Moravskoslezského kraje. Analýza odpadu nám však může poodhalit, kde jsou ještě rezervy a na jakou osvětu se máme zaměřit,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostřed s tím, akce proběhla na sběrném dvoře již začátkem dubna a reportáž mohli zájemci sledovat prostřednictvím Kabelové televize Kopřivnice. Ze záznamu nyní bude zpracováno krátké video, které bude umístěno na webu města a distribuováno do místních škol.

Dalšími novinkami jsou dvě soutěže, fotografická a literární, zaměřené na významné a zajímavé stromy v Kopřivnici i okolí: „Pokud lidé vědí o stromu, který je zajímavý tvarem, stářím, umístěním, nebo čímkoliv jiným, mohou nám zaslat jeho fotografii do soutěže V. I. T. (Very Important Tree), a zapojit se tak do vytváření mapy významných stromů Kopřivnice. Případně nám mohou posílat své vzpomínky, příběhy, postřehy či zamyšlení do literární soutěže Stoletý strom vypráví. Obě soutěže budou vyhlášeny 22. dubna a poběží až do podzimu. Zapojit se do nich budou moci lidé všech věkových kategorií,“ poodhalila koordinátorka.

O aktivity ke Dni Země nebudou samozřejmě ochuzeny ani děti. Jednak se mohou těšit na tradiční pochod Pohádkovým lesem, pro který nyní organizátoři hledají vhodný termín, jednak se do kampaně opět zapojí i jednotlivé mateřské školy. Ty mají v plánu například výsadby stromů ve svých zahradách či sázení květin do truhlíků, které budou následně rozmístěny po celém městě.

Mateřská škola Pionýrská navíc připravuje akci pro veřejnost a v parku naproti školky instaluje deset informačních cedulí s vybranými brouky: „Děti předškolního i školního věku se tak budou moci seznámit s některými členy hmyzí rodiny a podle sympatií nechat u vybrané cedulky malovaný kamínek v podobě broučka,“ doplnila Ivana Holubová. Ta zároveň připomněla, že s tématem udržitelnosti životního prostředí souvisejí také stále běžící kampaně Kola pro Afriku, Sbírka brýlí pro Afriku nebo i letos pořádaná bezplatná ekologická likvidace autovraků.