Kopřivnice patřila za druhé světové války k územím odstoupeným Německu. Hitlerova armáda ji obsadila 10. října 1938 a pak následovala velmi rychlá germanizace. V boji za osvobození padlo třiadvacet kopřivnických občanů, další byli zatčeni, vězněni, nebo mučeni v koncentračních táborech.

Zahraničního odboje se zúčastnilo jednadvacet obyvatel, mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a partyzánských akcí. Bez větších bojů byla Kopřivnice osvobozena 6. května 1945. Dva dny poté vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk.