Město opětovně obhájilo své zařazení do kategorie B místních Agend 21. Agenda 21 patří k nástrojům jejichž pomocí se hodnotí kvalita veřejné správy, ke které se v České republice hlásí zhruba 150 měst, obcí, městských částí, regionů i celých krajů. Všichni členové Agendy 21 se každý rok snaží plnit několik kritérií, na základě kterých jsou rozřazeny do čtyř kategorií. Ta s označením B, do které Kopřivnice spadá, je zatím tou nejvyšší, jež u nás lze dosáhnout.

Aby se město či obec do této kategorie dostalo, musí mimo jiné zapojovat občany do plánování rozvoje města, pořádat aktivit na principech širokého partnerství, vytvářet ucelené strategie za účasti expertů, partnerů a veřejnosti, pravidelná setkávání na veřejných fórech a mnoho dalších věcí. „Při obhajobě před odbornou komisí musíme na konkrétních příkladech prezentovat jednak to, že dané ukazatele plníme, ale také musíme prokázat, že jsme dosáhli určitého pokroku oproti předchozímu roku,“ upřesnila koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ivana Rašková s tím, že na obhajobě se i letos podílel nejen tým zaměstnanců města, ale také několik zástupců místních vzdělávacích a neziskových organizací.

Spolu s Kopřivnicí obhájila kategorii B pouze další tři města, jedna městská část a jeden mikroregion. Ačkoliv kategorie s označením B je zatím nejvyšší udělovanou, stoupající úroveň českých měst vedla k nutnosti vytvoření metodiky pro kategorii A. Město Kopřivnice bylo Národní sítí Zdravých měst ČR požádáno, aby na tvorbě nových pravidel a jejich pilotním testování spolupracovala: „V podstatě jsme si nanečisto vyzkoušeli, jak by to vypadalo, kdybychom se již letos ucházeli o zařazení do kategorie A. Díky tomu jsme si uvědomili, kde jsou naše rezervy a na čem je nutné ještě zapracovat. Jako příklad bych uvedla oblast zdraví, kterou nemáme uchopenu jako celek a rádi bychom se jí zabývali důkladněji,“ doplnila Ivana Rašková s tím, že za spolupráci při tvorbě a pilotním testování nových kritérií byla Kopřivnice oceněna na Celostátní konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR.