Přesně rok uplynul od posledního rozšíření seznamu kopřivnických čestných občanů. V srpnu 2008 totiž v seznamu přibyla u příležitosti oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na město jména Emila Hanzelky, Boleslava Hanzelky a Františka Uhlíře. „Vzhledem k drobným nesrovnalostem v oficiálním soupisu takto oceněných osobností byla v letošním roce vydána publikace s názvem Čestní občané města Kopřivnice,“ uvedla tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Petříčková.

Nová publikace měla za úkol dohledat, komu bylo čestné občanství obce, městyse a města Kopřivnice uděleno či odebráno. „Toto nejvyšší ocenění obce může být přiznáno osobnosti, jež se významnou měrou prosadila ve společenské, politické, vědecké, technické, hospodářské, umělecké či sportovní oblasti,“ vysvětlila mluvčí Petříčková s tím, že odebráno může být čestné občanství pouze v případě, že se oceněný dostane do rozporu s obecně uznávanými zásadami morálky a slušnosti. „Odůvodněný návrh na udělení čestného občanství může dát písemně starostovi města jakýkoliv občan či zájmová organizace, avšak o udělení či odnětí rozhoduje až zastupitelstvo,“ dodala Petříčková.

Knížka Čestní občané města Kopřivnice, jejíž autorem je Ondřej Šalek, pracovník Regionálního muzea v Kopřivnici, obsahuje kompletní jmenný seznam osob, kterým byl titul udělen, i těch, kterým byl odebrán. Součástí jsou také přepisy důležitých archivních dokumentů doplněné komentářem, biografické medailonky a obrazová příloha.

Vydavatelem publikace je město Kopřivnice, přičemž všem zájemcům je kniha k dispozici na internetových stránkách města www.kopřivnice.cz v sekci Z historie města. Zájemci si ji rovněž budou moci brzy zapůjčit v Městské knihovně Kopřivnice.