Při hodnocení práce úředníků bude možné využít stejnou stupnici jako ve škole, tedy 1 – výborný a 5 – nedostatečný. Kromě toho se lidé budou moci vyjádřit k vyřízení své žádosti, čekací době, dostupnosti a prostředí úřadu, odbornosti a osobnímu přístupu úředníků nebo k čemukoliv dalšímu, co by rádi změnili, vylepšili nebo naopak pochválili. V dotazníku nechybí ani dotaz na preferované způsoby komunikace a zjišťování, zda lidé vědí o možnostech vyřizování některých úředních záležitostí z domova, například prostřednictvím Portálu občana.

Čtěte také

„Občas se setkáváme s dotazy, proč průzkum neprobíhá online. Jelikož nás zajímá, jaké odbory klienti navštívili a jaké jsou jejich bezprostřední dojmy, jak hodnotí prostředí úřadu, čekací dobu a zejména přístup úředníků, je pro nás tento způsob nevhodnější a zajišťuje největší reliabilitu výsledků. Ale samozřejmě pracujeme také s ostatními podněty, které nám lidé posílají i elektronicky,“ vysvětlila vedoucí personálního oddělení Marcela Mikulová.

Průzkum proběhl poprvé v roce 2009 a letošní bude již čtrnáctý. Vloni se tazatelům podařilo získat 230 kompletně vyplněných dotazníků, přičemž výslednou známkou radnice byla 1,17. Výsledky šetření jsou důležitou zpětnou vazbou, se kterou úřad dále pracuje. Podněty získané prostřednictvím průzkumu jsou předávány příslušným odborům k řešení.