Na školní projekty bylo letos vyčleněno 150 tisíc korun, které si šest zapojených základních škol rozdělilo podle počtu žáků. „Žáci sami navrhovali, co by se mohlo za tyto peníze pořídit, a o těchto návrzích hlasovali nejprve na úrovni jednotlivých tříd, poté na úrovni celých škol. Mezi návrhy se objevilo například pořízení sedacích vaků, stolních fotbálků, multifunkční hrazdy, pece na vypalování keramiky a mnoho dalšího. Výsledkem jsou však nejen zajímavé nápady - díky projektu se děti učí zapojovat do dění ve škole a spolurozhodovat o využití přidělených prostředků. Věříme, že řada z nich tuto zkušenost zúročí i v dospělosti a že se budou aktivněji zajímat o dění v Kopřivnici a participovat na plánování rozvoje města,“ uvedla koordinátorka projektu Barbora Sopuchová.

Každá ze škol pojala rozhodování po svém. Některé zvolily online prezentaci i hlasování, jiné výstavu projektů na chodbách, ZŠ Alšova uspořádala velký projektový den.

„Na poslední z jmenovaných škol již máme jasno o výsledku. Školáci podpořili návrh zkušených spolužáků z devátého ročníku a odhlasovali vznik klubovny vybavené sedacími vaky, knihami a deskovými hrami, kde budou mít možnost relaxovat a čekat na autobus či na odpolední vyučování,“ doplnila Barbora Sopuchová. Vybráno už mají také na Základní škole dr. Milady Horákové, kde budou kupovat stolní fotbal. Na realizaci projektů mají školy čas do konce školního roku.