Odbornou porotu navíc zaujaly oba projekty natolik, že vyhlásila Kopřivnici vítězem nad rámec stanovených kategorií.

Letos se město zapojilo do soutěže již podruhé, a to jako obhájce mezinárodního vítězství z roku 2008. Kopřivnice se na letošním ročníku předvedla s projektem „Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v rámci realizace strategie města“ a „Průběh zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici“. „Při přípravě projektů, navazujících na strategický plán, hodnotitelé ocenili především to, že zapojování veřejnosti u nás probíhá systematicky. Naše přihláška byla v podstatě tvořena třinácti podprojekty - tolik totiž proběhlo v loňském roce veřejných projednání a informačně-plánovacích setkání s občany,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Ivana Rašková, která v Praze prezentovala odborné porotě jeden z kopřivnických projektů.

„O umístění Kopřivnice rozhodlo především to, že se komunikace radnice s lidmi stala nedílnou součástí všech plánovacích a realizačních procesů ve městě,“ vysvětlila místostarostka Dagmar Rysová a dodala: „Byla bych moc ráda, kdyby občané města využívali svých práv vyjádřit se k věcem veřejným v co největší míře.“

Z významného umístění se na kopřivnické radnici radují i na místech nejvyšších. „Ceny si velmi vážíme a samozřejmě doufáme, že naši snahu o zapojování občanů do rozhodování ocení především Kopřivničané,“ vyjádřil svou spokojenost také starosta Kopřivnice Josef Jalůvka.
Kopřivnici po tomto chvályhodném úspěchu čeká však ještě jeden boj, který svede teprve v lednu. To se totiž bude konat mezinárodní kolo soutěže a Kopřivničtí se v něm utkají s vítěznými projekty ze Slovenska, Polska a Maďarska.