Anketa je určena pro občany Kopřivnice, včetně místních částí, Štramberka, Závišic a Ženklavy - tedy obcí, které společně plánují sociální služby. Toto plánování probíhá komunitním způsobem, neboť pouze zapojením veřejnosti lze zjistit, jaké služby je skutečně potřeba podporovat a dále rozvíjet. Výstupem plánování je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje efektivní využití finančních prostředků. „První plán sociálních služeb v Kopřivnici byl schválen v roce 2008, v současné době naplňujeme třetí a zmiňovaná anketa bude důležitým podkladem pro tvorbu čtvrtého plánu na roky 2022-2025. Při tvorbě se vždy snažíme o maximální zapojení občanů, a to různými průzkumy, anketami i veřejnými jednáními pracovních skupin,“ doplnila Lenka Galiová z odboru sociálních věcí.

Kopřivnice míří do pohárové Evropy
Parádní zpráva, Kopřivnice se vrací do pohárové Evropy

V rámci III. Střednědobého plánu sociálních služeb se podařilo splnit nebo zahájit dvanáct ze sedmnácti naplánovaných aktivit. Ke splněným úkolům patří například rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici Francouzské na Komunitní centrum Pětka, nebo výstavba a zajištění provozu sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici. Z akcí, které na realizaci teprve čekají, lze uvést výstavbu domova pro seniory, kterou by měl Moravskoslezský kraj zahájit letos. „Udělal se opravdu velký kus práce, a to i přesto, že mnoho aktivit v loňském a letošním roce zbrzdila epidemická situace. Díky plánování je situace v sociální oblasti pro všechny zainteresované přehlednější a transparentnější,“ řekl místostarosta Dušan Krompolc, který má tuto oblast v gesci.

Nizozemec Jacob Engel si Heřmánky zamiloval. Hostinec Na rozcestí je jeho srdeční záležitostí.
Jacob Engel z Nizozemska by chtěl dokončit, co jeho předchůdci nestihli

A jaké aktivity se objeví v plánu na roky 2022-2025? To může ovlivnit každý, kdo se do plánování zapojí. K anketě se zájemci dostanou na webu města nebo přes QR kód zveřejněný v Kopřivnických novinách. Vytištěné formuláře jsou k dispozici rovněž na městských a obecních úřadech v Kopřivnici, Štramberku, Závišících a Ženklavě, případně v kopřivnické knihovně a v informačním centru. Na těchto místech lze také vyplněné dotazníky odevzdat, a to do konce října. „Předem děkujeme všem, kdo si na vyplnění dotazníku udělají chvíli čas. Čím více odpovědí získáme, tím přesnější a zajímavější bude výsledek,“ uzavřela Lenka Galiová.