K aktualizování vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku došlo v polovině tohoto měsíce v Kopřivnici. Změny se dotkly takzvaného nočního klidu, který byl ve městě zkrácen o dvě hodiny. Namísto původních deseti hodin bude o víkendech a svátcích noční klid trvat pouze osm hodin.

Zkrácení nočního klidu si ve městě automobilů vyžádala novela zákona o přestupcích. „Do patnáctého července platila v našem městě vyhláška, která ve volných dnech zakazovala rušení klidu křikem, provozem pracovních strojů, hudebními produkcemi či jinými hlučnými činnostmi mezi dvaadvacátou a osmou hodinou. V souvislosti s nedávnou novelou zákona o přestupcích však bylo potřeba tento rozsah upravit," potvrdila změnu tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Vzápětí se k záležitosti vyjádřil také vedoucí odboru správních činností Josef Solanský, který důvod zkrácení nočního klidu blíže osvětlil. „Zákon o přestupcích říká, že dobou nočního klidu se rozumí doba mezi dvaadvacátou a šestou hodinou a pouze v této době mohou být rušivé aktivity postihovány jako přestupky," sdělil vedoucí kopřivnického odboru správních činností .

Podle slov Josefa Solanského mohou ve výjimečných případech obce dobu nočního klidu svými vyhláškami vymezit jako kratší nebo žádnou. „To se děje například kvůli konání různých kulturních akcí, avšak prodloužit ji nelze. Ke stanovení víkendového nočního klidu do osmi hodin tedy město již není nijak legitimováno."

Díky úpravě vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku jsou lidé v Kopřivnici povinni udržovat noční klid v době mezi desátou večerní a šestou ranní, ať se jedná o pracovní den či víkend. Pravidla dána touto vyhláškou jsou vymahatelná prostřednictvím tamní městské policie. Změna nočního klidu se na Novojičínsku zatím projevila pouze ve městě automobilů. V ostatních městech noční klid zůstává i nadále stejný.

„Žádná změna u nás neproběhla. My se řídíme zákonem o ochraně zdraví, kde je stanoveno, odkdy do kdy je noční klid. Potom ještě existuje jiný zákon o přestupcích a tam jsou sankce, kterými je porušení postižitelné. Nic nad rámec tohoto nedodržujeme," uvedla tisková mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Tajemníci dalších novojičínských měst její slova potvrdili s tím, že u nich v obcích také k žádné změně v posledních letech nedošlo.