K nejprůmyslovějším městům na Novojičínsku patří bezesporu Kopřivnice. Ve městě, které je ve světě známé především díky výrobě nákladních automobilů značky Tatra, se nyní rozhodli zmapovat nekoncepčně vytvořené skládky. Ty se tam nacházejí od šedesátých až osmdesátých let, kdy město prošlo obrovským průmyslovým rozmachem.

Snaha zmapovat takzvané staré ekologické zátěže a zjistit jejich nebezpečnost není v Kopřivnici žádnou novinkou. Podle informací tamní radnice počátky projektu, jenž se touto problematikou zabývá, sahají do devadesátých let. „Právě v tuto dobu se totiž snaha o likvidaci starých ekologických zátěží stala jedním z prvních úkolů nově vzniklého odboru životního prostředí,“ prozradila kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková. Vzápětí doplnila, že přestože se město dopracovalo k realizaci několika dílčích kroků, teprve až získání čtyřmilionové dotace ze Státního fondu životního prostředí v roce 2010 umožnilo záměr uskutečnit naplno.

Finanční prostředky umožnily podrobně analyzovat a popsat deset vytipovaných starých skládek ve městě i jeho místních částech. „O jednotlivých lokalitách jsme měli značně rozdílné informace. Zatímco u některých skládek bylo známo přibližné složení odpadu, o jiných jsme nevěděli téměř nic. Cílem projektu tak bylo především získaní komplexního popisu existujících i potenciálních rizik, abychom mohli kvalifikovaně posoudit, zda a jakým způsobem je nutné skládky likvidovat,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek.

Práce na projektu, nazvaném Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží, probíhaly téměř celý rok a ukončeny byly letos na jaře. Po důkladném geofyzikálním průzkumu následovaly vrtné a vzorkařské práce, laboratorní analýzy, geodetické práce a zpracování analýz rizik. Celkem bylo potřeba udělat 161 vrtů a odebrat 412 vzorků. „Jak se naštěstí ukázalo, jedinou vážně kontaminovanou lokalitou je skládka kalů v místech dnešního kynologického cvičiště, na jejíž sanaci se budeme snažit opět získat dotaci,“ nastínil závěry analýz Hynek Rulíšek s tím, že počtem řešených lokalit šlo zřejmě o nejrozsáhlejší projekt v republice.

Podrobné seznámení s projektem, výsledky průzkumných prací, doporučeními a plánovanými nápravnými opatřeními na skládce kalů bude předmětem veřejného setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 9. června.