Město Kopřivnice, a stejně tak i jeho občané, problematiku bezdomovectví citelně vnímají. Proto se jí odbor sociálních věcí zabývá již od roku 2006. Za tu dobu se uskutečnila řada jednání a aktivit s cílem situaci zlepšit. Jednalo se například o mapování situace osob bez přístřeší, zřízení ubytovny i zavedení zimního krizového plánu pro tyto osoby.

Průzkumy hovořily jasně: centrum je potřeba

V roce 2007 pak byla zavedena také terénní sociální práce na odboru sociálních věcí. „Dělali jsme určité mapování, jestli je v Kopřivnici služba nízkoprahového denního centra potřebná, a evidujeme, že se ve městě momentálně nachází asi padesát osob bez přístřeší,“ uvedla místostarostka Dagmar Rysová.

Výsledky různých průzkumů, které se Kopřivnici dostaly do rukou, vedly město k tomu, aby vyslalo ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje požadavek o zřízení sociální služby Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici. „Hlavním cílem je poskytnout sociální poradenství, aby ten člověk, který se ocitl na ulici, měl partnera, na kterého by se mohl obrátit. Rovněž bude v centru možnost osobní očisty, bude tam pračka, zřejmě také v omezené míře charitní šatník a lidé zde budou moci dostat polévku a čaj,“ nastínila budoucnost centra Rysová.

Útočiště bezdomovců ve škole? Je to jen dočasné řešení

Nové centrum, jež se město rozhodlo vybudovat ve sklepních prostorách Základní školy Náměstí, má mít hned několik přínosů. Například v noci mohou lidé bez domova najít útočiště v noclehárně místního azylového domu. Nové nízkoprahové centrum tak pro ně učiní i chladnější dny snesitelnějšími. Vzhledem k možnosti osobní hygieny v centru pak tito lidé nebudou například kvůli nečistému a zapáchajícímu oděvu terčem nevraživosti dalších spoluobčanů.

Na provoz nízkoprahového denního centra hodlá město využít dotaci ve výši 1 613 418 korun na dva roky s účinností od 1. ledna 2010. „Z dotace však nelze řešit investiční náklady, a proto město oslovilo občanské sdružení Máš čas?, které bude centrum provozovat. Financování pak bude realizováno z několika zdrojů,“ uvedla tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Petříčková.

Plánované dva roky provozu denního centra započnou 2. ledna 2010 a lze je, podle slov tiskové mluvčí, chápat jako zkušební provoz, kdy by se měla prokázat či neprokázat potřebnost služby. „Sklepní prostory Základní školy Náměstí navíc nejsou prioritně určeny k provozování této služby, a tak se jedná jen o dočasné řešení,“ doplnila Petříčková s tím, že pokud se prokáže potřebnost nízkoprahového denního centra, bude jedním z možných řešení vypracování projektové dokumentace na rozšíření azylového domu.