Návrhy nových tras cyklistických stezek jsou kvidění ve vestibulu městského úřadu. „Občanům města se nabízí možnost seznámit se sprojektem předem a vytvořit si svůj názor na navrhované řešení. Připomínky, náměty či nápady mohou občané zasílat na elektronickou adresu projektového koordinátora Richarda Petra, richard.petr@koprivnice.cz,“ nastínila mluvčí kopřivnické radnice Eva Vystrčilová stím, že návrhy městu zpracovala firma DHV CR Ostrava, která se tomuto projektu věnovala společně se zástupci města.

Lidé mají možnost se kpřipravovaným řešením vyjádřit také osobně, a to na veřejném projednání kcyklostezkám a cyklotrasám, které se chystá na úterý 26. února, kde budou přítomni nejen zástupci města, ale také zpracovatelské firmy. Projednání se uskuteční v10. patře městského úřadu od 16 hodin.