Jakým způsobem chcete do muzea přilákat více návštěvníků?

Spokojenost těch, kteří odjíždějí, je nejlepší systém na to, jak tu dovést další. Jinak prostory, které máme k dispozici, by po malých úpravách byly použitelné i v mimo běžných otvíracích muzejních hodinách. Prostory budou sloužit i trošku jinému typu kultury, než jen nahlédnout na sbírky, potěšit oko, srdce a odejít.

Co konkrétně máte na mysli?

Třeba v Šustalově vile je nádherný prostor, který je dobře vybaven technikou a může sloužit nejen například pro večery literární poezie nebo literatuře vůbec či podobným aktivitám. V době, kdy jsem měl toto muzeum dva roky v rukou, tak se tady dělaly džezové koncerty, dokonce i plesy. Takže je to pouze návrat k postupné maximalizaci využití všeho, co je k dispozici.

Chystáte nějaké jiné novinky?

Chtěl bych obnovit takovou tu atraktivní nabídku, která tady kdysi fungovala. Mezi našimi muzei, které jsou zhruba kolem osmi set metrů až kilometru vzdáleny zavést kyvadlovou dopravu a čím jiným, než Tatrou. Obávám se, že v tomto roce to na sezónu už asi nevyjde. Ale na příští prázdniny předpokládám a pevně doufám, že ta kyvadlovka by už tady mohla být naprosto funkční.

Jak je to se studovnou v Šustalově vile? Je využívaná?

Je v provozu, ale těch studujících zas tak mnoho není. Využíváme ji především my, protože město nám dalo do správy celý svůj sbírkový fondus kopřivnických sbírek. Využívá se to, ale zdaleka ne v takové míře, jak si myslím, že by se to využívat mohlo.

V jakém stavu jsou veteráni v areálu Tatry, kteří nejsou vystavení?

U veteránů je jeden problém, když se na něj podívá odborník, tak může říct, skvělý stav. Pokud se na to podívá laik, tak se zhrozí, že je to šedivé, špinavé… Od té doby, co se fabrice věnuje pan Adams, tak je naprosto znatelný posun v posuzování vedení Tatry v oblasti uznání principu existence a vhodnosti právě Technického muzea. Má o něj zájem, je velmi nakloněn spolupráci při opravách a při oživení speciálně těch veteránů, které jsou uloženy v depozitáři.