Odkoupení majetku nezbytného pro další provoz sjezdovky v Kopřivnici od společnosti Červený kámen s. r. o. schválili zastupitelé města Kopřivnice. O vyřešení složité situace s lyžařskou sjezdovkou se město snažilo již rok. „Už třičtvrtě roku se táhl soudní spor o vydání movitých a nemovitých věcí a podobně,“ upřesnil starosta města Josef Jalůvka. Na odkoupení movitého a nemovitého majetku nakonec město vydalo 1 607 000 korun, včetně daně. „Je to částka, která je navržena k definitivnímu vyrovnání za nemovitý majetek, vodovodní přípojku. Ostatní částky jsou peníze nutné k dovybavení a zprovoznění movitými věcmi a některými úpravami tak, aby areál mohl fungovat,“ doplnil Jalůvka.

„Nyní budeme co nejrychleji pracovat na tom, aby technika byla na svahu. Protože už firmy, které jsou pozvány k podání nabídky a vyhrály předpokládanou zakázku, čekají na uzavření kupní smlouvy. Pokud jde o zařízení, které se odkupovalo od společnosti Červený kámen s. r. o., tak to prošlo mechanismem znaleckých posudků a odborného posouzení. Přestože nebyla dohoda zprvu jednoduchá, nakonec k ní došlo a jeví se toto zařízení v této chvíli jako zcela funkční a použitelné,“ ujistila Radomíra Michálková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. „V současné době areál samozřejmě funkční není, ale mělo by to být hotovo do zahájení zimní sezóny,“ poukázal místostarosta Vladislav Kryške.

Zastupitelé zároveň odsouhlasili také posílení rozvodů zasněžování a nákup sněžných děl včetně příslušenství a sněžné rolby.

Po naplnění těchto usnesení bude následovat ukončení soudních sporů se společností Červený kámen. Majitelem areálu se stane město a záměrem je, aby areál provozovala tři sezony jeho příspěvková organizace Správa sportovišť. Do té doby chtějí Kopřivničtí připravit projekt na rozvoj areálu. „Zahrnuje jak sjezdovku, tak areály koupaliště, krytého bazénu, letního stadionu a případně další, které jsou v tom prostoru,“ uzavřel starosta Jalůvka.