K rozhodnutí města přispěla petice občanů, kteří si na narušování veřejného pořádku stěžovali. „Podepsalo se pod ní třicet občanů, žijících na ulici Štefánikově. Jde jim hlavně o to, aby v bezprostřední blízkosti obytných domů na ulici Štefánikově byly obecně závaznou vyhláškou zakázány veškeré hudební produkce v době od desíti hodin večer do šesti do rána, a to v lokalizovaných restauračních zařízeních tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu a následně i narušování veřejného pořádku,“ nastínila mluvčí kopřivnické radnice Eva Vystrčilová.

Že je v centru Kopřivnice v noci skutečně rušno, svědčí i debata na téma rušení nočního klidu, která se na internetovém diskusním fóru Kopřivnice loni objevila. „Poslouchat pravidelně každý den od jedenácti večer do šesti rána kravál pod okny a vyřvávání opilců s neuvěřitelným vulgarismem v zahrádkách, dále taxikáře, kteří poslouchají hudbu z repráků a troubí, poslouchat smích do šesti rána a sledovat výtržnosti mě – a myslím si, že většinu lidí – určitě nebaví,“ napsal jeden z občanů, který bydlí v centru Kopřivnice.

Radní na základě petice, a také díky tomu, že město údajně dílčím způsobem v rámci zákonů může pomoci, zřídili pracovní skupinu, která návrh regulace místních záležitostí veřejného pořádku vypracuje. Ta by měla připravit v souladu s legislativou návrhy právních předpisů města, které budou regulovat oblasti místních záležitostí veřejného pořádku v souladu s náměty obsaženými v petici, požívání alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství a provozování výherních hracích automatů. „Předpokládá se, že návrh bude hotov do konce března, pak projde standardní legislativní procedurou a nakonec o konkrétní podobě rozhodnou zastupitelé,“ řekla Vystrčilová.

Podobná vyhláška platí od začátku roku také v Novém Jičíně. Zde, s výjimkou Silvestra a akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem, platí zákaz požívání alkoholických nápojů ve vybraných lokalitách města. „Je možné, že dojde k podobnému kroku. Protože například před některými obchody se hromadí lidé, kteří požíváním alkoholu pohoršují své okolí. Zatím ale nechci předjímat,“ naznačil starosta Kopřivnice Josef Jalůvka.