Prostor dostanou jak milovníci psané tvorby, tak i děti, které rády malují. Soutěžit se totiž bude rovnou ve dvou kláních literárním a výtvarném. Téma obou soutěží ale bude jednotné, a to právě Kopřivnice. „Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak skupiny tvořené maximálně třemi autory,“ přiblížila manažerka volnočasových aktivit Lenka Heráková z odboru školství, kultury a sportu kopřivnické radnice. Podle ní se mohou soutěžící při vytváření svých děl inspirovat jak každodenním životem ve městě, tak i jeho historií, popřípadě mohou přenést na papír své představy o životě v Kopřivnici v budoucnosti.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

V případě literární soutěže, která je určená žákům druhého stupně kopřivnických škol, mohou zájemci vytvářet libovolné slohové práce, musí se však vejít maximálně na tři normostrany formátu A4. „Při hodnocení se odborná porota bude soustředit nejen na sloh, ale také na originalitu a výstižnost tématu,“ doplnila Lenka Heráková a dále upozornila, že povoleno je maximálně deset literárních děl za školu.

DVĚ HLAVNÍ A TŘI VĚKOVÉ KATEGORIE

Naopak pro školáky, kteří raději preferují práci s barvami, pastelkami, papírem či keramikou, vyhlásila radnice soutěž výtvarnou. Ukázat své umělecké dovednosti mohou zájemci ve dvou kategoriích. „V té první budou mezi sebou soutěžit díla plošná, tedy například kresba a grafika, malba a kombinovaná technika. Ve druhé se utkají prostorová díla, keramika, práce z papíru, asambláže a další,“ upřesnila mluvčí města Jana Hromočuková s tím, že soutěžní klání má zároveň tři věkové kategorie.

Na vytvoření svých děl mají školáci zhruba tři měsíce. Hotové výtvory s označením autora či autorů, věku a školy v obou soutěžích musí zaslat nejpozději do 22. června na adresu odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kopřivnice. Ti nejlepší se mohou těšit na ocenění.

„Radnice bude u příležitosti 70. výročí povýšení Kopřivnice na město oceňovat z každé soutěže pět nejlepších autorů, kteří získají věcné ceny,“ uzavřela Lenka Heráková s tím, že velké finále je naplánováno na září.