Proti neekologickému nakládání s bioodpady začala kopřivnická radnice bojovat již loni, kdy majitelům rodinných domů poskytla zhruba stovku kompostérů. „Bioodpad je jediným odpadem, který je možné přímo v domácnostech kvalitně recyklovat a přeměnit na organické hnojivo. S ohledem na zvyšování cen skládkování je kompostování bioodpadu zároveň jednou z cest, jak minimalizovat dopad na výši místních poplatků za odpady," přiblížila Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí kopřivnické radnice hlavní důvody, proč se město do takovéto aktivity opětovně pouští.

Kompostéry o objemu šest set litrů by měly být pořízeny z dotace Operačního programu Životní prostředí. Pokud se radnici podaří dotaci získat, distribuce plastových nádob by mohla začít na konci léta. „Se zájemci o zapůjčení bude sepsána smlouva o výpůjčce, s tím, že po pěti letech přejdou kompostéry do vlastnictví vypůjčitele. Kolik kompostérů město rozdá, bude záležet především na zájmu občanů," přiblížila plány města jeho tisková mluvčí, Lucie Petříčková.

V letošním roce budou moci o kompostér požádat nejen majitelé rodinných domů, ale také vlastníci chatek a zahrad. Kromě trvalého bydliště na území Kopřivnice, Lubiny, Mniší či Vlčovic je důležitou podmínkou také to, aby žadatel městu nic nedlužil na poplatcích za odpady.

Všichni zájemci o kompostér zdarma se mohou hlásit do 2. dubna u Lucie Kubalcové na kopřivnickém odboru životního prostředí. Stačí zaslat své jméno, bydliště a kontaktní telefon buďto na adresu Město Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, Kopřivnice 74221 nebo poslat na e-mail na adresu lucie.kubalcova@koprivnice.cz. Více informací je také možné získat na telefonním čísle 556 879 781.