Projekt regenerace započal před šesti lety, kdy byl z důvodu finanční nákladnosti rozvržen do osmi etap skládajících se ze čtyřiceti realizačních celků. V rámci první etapy vybudovalo město parkoviště, příjezdové komunikace ke garážím a do dvora základní školy, nové lavičky a nechalo upravit cestu za kravínem. Druhá část pak znamenala nový kabát pro předprostory u základní školy, došlo k úpravě přechodu pro chodce a na sídlišti vyrostla nová zeleň i parkoviště pro šedesátku vozidel.

Třetí etapa, realizační celek dvacet sedm, má začít v říjnu. „V rámci těchto oprav dojde k rekonstrukci a doplnění chodníku, součástí kterého bude cyklostezka. Necháme vysadit živé ploty a vybudovat dětské hřiště pro nejmenší s posezením pro maminky. Zároveň upravíme kontejnerová stání, která jsou pro tuto lokalitu ostudou, z nichž minimálně jedno bude kryté,“ přiblížil budoucnost okolí domů s číslem popisným 1214 až 1218 místostarosta Kopřivnice Vladislav Kryške.

Stejně jako bylo ministerstvo pro místní rozvoj štědré v případě regenerace sídliště v Loučce, také kopřivnické Sever, se dočkalo dotace na podporu oprav. „Celkové náklady na zmíněné obnovy předpokládáme do výše osmi milionů. Městu se však podařilo získat čtyřmilionovou dotaci,“ dodal Kryške s tím, že právě dotace zachránila tento projekt před krachem.