„Než byl podúčet zřízen, darovali lidé peníze na útulek městu prostřednictvím hlavního účtu. Město je samozřejmě využilo ve prospěch nalezených pejsků, nicméně dárci měli pouze omezené možnosti, jak si tuto skutečnost ověřit. Finance na nově zřízeném podúčtu nebudou využívány na nic jiného než na provoz útulku, takže celý systém bude pro donátory mnohem transparentnější," uvedl Jaroslav Jiřík z odboru životního prostředí s tím, že číslo nového podúčtu je 40037-1767241349/0800.

Se zřízením podúčtu souvisí také udělení oprávnění přijímat dary přímo provozovateli útulku: „Velitel Městské policie Kopřivnice, která zařízení provozuje, může nově přijímat věcné i finanční dary až do hodnoty 10 tisíc korun, což celý proces značně zjednodušuje a urychluje. Dříve totiž musela každý dar schvalovat Rada města," doplnil Jaroslav Jiřík s tím, že nyní budou radní rozhodovat pouze o darech nad uvedenou částku.

Lidé, kterým není osud psích nalezenců lhostejný, byli v loňském roce velmi štědří. Do lubinského útulku nosili různé psí pochoutky, krmivo a přikrývky.