Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, která má agendu dárců na starosti sdělila, že právě posledně jmenovaný dárek vzbuzoval mezi oceněnými nebývalý zájem.

„Za optimálních podmínek by ocenění probíhalo v sále, kde by se podávala káva se zákuskem. Protože jsme za současných omezení nechtěli naše dárce o občerstvení ochudit, vymysleli jsme perníkovou verzi, kterou si mohli odnést domů,“ uvedla Ilona Mazalová.

Akce se uskutečnila za mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru Covid-19, proto dárci přicházeli jednotlivě. Ze 45 pozvaných se z pracovních nebo zdravotních důvodů omluvilo šest dárců, kterým zástupce města předá ocenění dodatečně.

Rekordmanem loňského roku se stal Petr Knebl, který docílil 280 odběrů, jenom o čtyřicet odběrů méně dosáhli Petr Macháček a Eduard Petřek. Podklady k ocenění městu poskytuje Český červený kříž, dárci jsou navíc každoročně vyzváni prostřednictvím Kopřivnických novin a Kabelové televize Kopřivnice.