Celoměstský dotazník, který měl prověřit, zda se s takzvanými 10 P, jež byly zvoleny účastníky veřejného setkání, ztotožňují také ostatní občané, nakonec vyplnilo více než pět set Kopřivničanů. Přestože se od začátku akce mluvilo o tom, že příležitostí a problémů města se mělo zvolit deset, ve skutečnosti byl počet problémů, po něž se hlasovalo, větší.

„Ačkoliv jsme stále hovořili o 10 P, ve skutečnosti mohli lidé v anketě hlasovat pro patnáct témat, která účastníci fóra vybrali,“ potvrdila Ivana Rašková, koordinátora projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

„Všechna zvolená témata pak budou nejen zpracována do takzvaného Plánu zdraví a kvality života, ale budou s nimi seznámeni také kopřivničtí zastupitelé a bude k nim přihlíženo při sestavování rozvojových dokumentů a rozpočtu,“ doplnila vzápětí Rašková.

Výsledky ankety potvrdily to, co její tvůrci očekávali. „Opět se potvrdilo, že občané vidí jako největší příležitosti města kompletní rekonstrukci ulic Štramberské a Štefánkovy, také zlepšení technického stavu městských sportovišť, anebo úpravy sadu Edvarda Beneše a jeho využití pro volnočasové aktivity,“ informovala Rašková.

Dále se podle koordinátorky objevil také požadavek na podporu bydlení pro mladé prostřednictvím zachování a revitalizace stávajícího bytového fondu, revitalizace táborové základny Kletná nebo častější svoz bioodpadu a tříděného odpadu.

„Občané se často zajímali také o budování infrastruktury pro vznik rodinných domů v místních částech a vznik dílny pro dlouhodobě nezaměstnané,“ dodala ještě Rašková. Tvůrci i garanti projektu měli velkou radost z toho, že v letošním roce se ankety zúčastnilo o dvě desítky lidí více než v roce předcházejícím.

„Opravdu jsme velmi rádi, že jak fórum, tak následná anketa se setkaly s větší odezvou než v minulém roce, kdy se tato akce konala v Kopřivnici poprvé. Podle nás to potvrzuje to, že Kopřivničané mají o zapojování do rozhodovacích procesů zájem a že naše snahy o co největší občanskou participaci nejsou marné,“ zhodnotila letošní výsledky Rašková.

Jak realizace jednotlivých projektů pokročila, zjistí občané například během chystané podzimní akce Město je velké hřiště, anebo na příštím květnovém fóru.

„Výsledky ankety potvrdily i městské priority, a jelikož většina z uváděných námětů je součástí rozvojových dokumentů, z nichž na mnohých radnice již dnes intenzivně pracuje, ukázalo se, že jak odborná, tak i laická veřejnost vnímá nutnost řešení problémů obdobně,“ dodala na závěr Rašková.