Proto, když jim nabídlo Ostravsko-Opavské biskupství, že si mohou pronajmout starou faru v Trnávce, neváhali. Jeden z vedoucích projektu Martin Bajer řekl, že faru má skautský oddíl pronajatou na 20 let za symbolickou jednu korunu ročně. Podpořit skautské centrum v Trnávce má i benefiční koncert, který pořádají 29. července ve Štramberku.

„Faru opravujeme už asi rok, začali jsme loni v květnu a od té doby se práce nezastavily, scházíme se většinou o víkendech a pořádáme brigády, kde se vždy zaměříme na nějakou část budovy, která je potřeba opravit,“ vysvětlil Martin Bajer.

Skauti budují nové centrum v Trnávce.Zdroj: Archiv Skautské centrum Trnávka

Letos je nejdůležitější, aby stihli opravit střechu, firma jim potom dodělá nový komín, vytápění a budou moct položit podlahy.

Finance na opravy dostávají skauti převážně z darů od různých firem a lidí, kteří je v podporují v činnosti. „Co jde se snažíme opravit svépomocí, jsou ale i části, jako například komín, který nám opravuje firma, je to i proto, že právě finance, které jsou z dotace Moravskoslezského kraje, musí být použity na práce, které udělá firma,“ doplnil Martin Bajer.

Děti si vyzkoušely i novou koloběžku.
Dobrá zpráva. Děti se v Nemocnici Nový Jičín zlepšily v kontrole cukrovky

Celý projekt skauti vymysleli, protože nejen oni, ale i ostatní organizace, které pracují s dětmi a mládeží, měli nedostatek prostor, kde by se mohli scházet. „Chtěli bychom, aby pak fara sloužila jako místo, kde se budou pořádat různé kurzy, víkendové akce a budou ji moc využívat všechny volnočasové organizace z okolí,“ řekl vedoucí projektu Martin Bajer.

Plně provozuschopné by mělo být skautské centrum v Trnávce asi za dva roky, vše se bude odvíjet od financí, které budou mít dobrovolníci k dispozici. Už příští rok, po tom co se povede dokončit střechu a sociální zařízení v přízemí, chtějí skautští vedoucí uspořádat příměstský tábor pro děti z okolních obcí. Děti si příští léto budou moct hrát a učit se nové věci v takové malé skautské školce.

Lucie Syrovatková