Žáci navštěvující Základní školu dr. Milady Horákové v Kopřivnici mají jeden velký důvod k radosti. Budou mít totiž o týden delší prázdniny, a to proto, že se v těchto dnech začalo v jejich školském zařízení s nákladnou rekonstrukcí. Tamní školní budovy budou kompletně zatepleny a výměny se dočkají také zastaralá okna.

Nový školní rok tak žáci ze ZŠ dr. Milady Horákové zahájí trochu nevšedně, a navíc o týden později. V pondělí 9. září se setkají v kopřivnickém kulturním domě. „Prvňáčci a druháci poté zřejmě zamíří do již zrekonstruované části budovy, starší školáci se však budou několik dní učit v náhradních prostorách," uvedla Lucie Petříčková, tisková mluvčí města, s tím, že již od 2. září bude možné využít celodenní provoz školní družiny.

Jak to bude se školní docházkou vypadat dál, přiblížil ředitel školy Lumír Pospěch: „Po dobu dvou týdnů budou učitelé každé ráno čekat na své žáky na dohodnutém místě v blízkosti školy, odkud je odvedou do náhradních učeben. Po výuce je samozřejmě přivedou zpět k naší škole, kde bude již od začátku září fungovat jídelna i družina. V současné době probíhají jednání s řediteli ostatních škol, kteří nám přislíbili pomoc. Celkem se to týká zhruba čtyř stovek dětí, pro které potřebujeme zajistit osmnáct tříd." Ředitel školy dále podotkl, že o náhradních prostorách budou rodiče dětí včas informováni prostřednictvím školního webu. Do nově zateplené školy by se žáci měli vrátit až 23. září. A proč se s rekonstrukcí začalo až téměř na sklonku prázdnin, a ne již na začátku července? Dřívější zahájení prací nebylo možné. Důvod vysvětlila Lenka Šimečková z odboru rozvoje města.

„Letos v únoru se nečekaně objevila mimořádná výzva Operačního programu Životní prostředí k podávání žádostí o dotace na zateplení veřejných budov. Na podání jsme měli jen dva týdny a stejně šibeniční byly i ostatní termíny. O přidělení dotace jsme se dozvěděli počátkem června a s ohledem na dodržení všech zákonných lhůt pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, obvolání účastníků a podobně nebylo možné postupovat rychleji. Odložení na příští prázdniny také nepřipadalo v úvahu, jelikož podmínkou dotace je čerpání v letošním roce," řekla Deníku Lenka Šimečková.

Náklady na rekonstrukci školy přesahují částku 23 milionů korun, ale městu se tato nákladná realizace vyplatí, protože úspora tepla bude činit 2305 gigajoulu za rok. Jak již bylo řečeno, část peněz získala Kopřivnice z dotace Operačního programu Životní prostředí.

„K dofinancování projektu použije radnice komerční úvěr, stejně jako v případě ZŠ 17. listopadu a ZŠ Alšova, zateplených již v roce 2010. Poslední ze čtyř kopřivnických škol, jejichž zřizovatelem je město, ZŠ Emila Zátopka, bude v případě zisku dotace rekonstruována příští rok," dodala Lucie Petříčková.

Nákladné rekonstrukce se dočkal také objekt Základní školy J. A. Komenského ve Fulneku. V posledních dnech uplynulého školního roku tam dělníci začali s výměnou oken a celá škola se dočká zateplení. Také stávající, a už nevyhovující, zdroj vytápění bude nahrazen tepelnými čerpadly.

„Dle vyjádření auditora by po rekonstrukci mělo dojít k padesátiprocentní úspoře energií, tedy o zhruba šest set tisíc korun ročně," uvádí Dagmar Vahalová z odboru vnitřních věcí fulnecké radnice.

Náklady na rekonstrukci školy se vyšplhaly na zhruba 30 milionů korun, část peněz město získalo formou dotace.

Začátek školního roku by však opravy neměly ohrozit. „Podle smlouvy bude akce dokončena v srpnu letošního roku," stojí na webových stránkách města.