„Středoškolští studenti v roli tazatelů oslovovali ve vestibulu radnice klienty a postupně tak získali sto osmdesát šest kompletně vyplněných dotazníků,“ informovala o průběhu průzkumu tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková. „Výsledná známka našeho úřadu je podle průzkumu 1,35,“ uvedla Petříčková a vzápětí dodala: „V loňském roce, kdy toto šetření probíhalo poprvé, byl výsledek 1,37. Dá se tedy říci, že úroveň spokojenosti občanů zůstává konstantní.“

Nejdůležitějším bodem dotazníku bylo zjišťování spokojenosti klientů s vyřízením jejich žádosti a s osobním přístupem úředníků. Zatímco přes sto šedesát respondentů uvedlo, že jsou s vyřízením žádostí, kvůli které na úřad přišli, spokojeni, ve třinácti případech byli dotázaní nespokojeni, protože jejich žádostí nemohly být vyřízeny z důvodu chybějících dokumentů, čekání na vystavení dokladu nebo nutnosti dlouhodobějšího jednání. Dalšími důvody k nespokojenosti byl také nedostatek výtahů nebo velké množství čekajících lidí. Osobní přístup kopřivnických úředníků kladně ohodnotilo sto sedmdesát sedm dotázaných. „Všechny výsledky dotazníkového průzkumu budou využity pro zvyšování stávajícího standardu ,“ řekla na závěr Petříčková.