Rozšířit povědomí široké veřejnosti o tom, kdo to byli legionáři, co všechno pro naši zemi udělali, ale také to, odkud pocházeli, kde žili či bojovali, se pokusí nová výstava, nazvaná Legionáři Novojičínska, s podtitulem „v boji za vznik Československa“. Expozice, obsahující medailonky jednotlivých legionářů pocházejících z Novojičínska, bude k vidění od začátku března v kostele sv. Josefa ve Fulneku.

Nápad uspořádat výstavu věnovanou tématu, na které se v dnešní době často zapomíná, se zrodil v hlavách příslušníků Československé obce legionářské, jednoty Nový Jičín. Ta má k dnešnímu dni přes čtyřicet členů. „S nápadem uspořádat výstavu přišli naši členové, kteří se sice amatérsky, ale se zápalem zabývají historií. Chceme jí lidem připomenout, kdo to legionáři byli a co vše pro nás udělali,“ osvětlil hlavní myšlenky výstavy tajemník obce legionářské Alois Petroš.

Výstava, jejíž vernisáž se uskuteční 2. března, bude obsahovat medailonky legionářů, kteří pocházeli z našeho okresu. „Díky nim se lidé dozvědí nejen to, kde se který legionář narodil a žil, ale také to, kde bojoval a jaké vykonal záslužné činnosti,“ sdělil Petroš. Aby výstava nebyla jednotvárná, chtějí ji členové obce doplnit osobními věcmi legionářů. „Proto bychom chtěli poprosit, pokud mají někteří občané po svých rodinných příslušnících, kteří byli účastníky legií, nějaké věci, jestli by nám je mohli zapůjčit. Budeme rádi za jakékoliv osobní věci, jakými jsou například čepice, uniformy a další,“ přidal se s žádostí jeden z členů jednoty Nový Jičín.

Součástí výstavy bude křest stejnojmenné knihy o legionářích. Tu společně vytvořili Václav Langer a Josef Kubový. Podobně jako výstava, i kniha se skládá z medailonků bojovníků. Obsahuje jich ale mnohem více. „Je to publikace o legionářích z první světové války. Obsahuje jednak úvod, tedy vysvětlení, co to legie byly a jak na ně máme pohlížet. Potom jsou tam medailonky více než tisícovky legionářů z oblasti Novojičínska, doplněné fotografiemi,“ uvedl jeden z autorů knihy, Václav Langer. Kniha, která vznikala od roku 2005, je určena nejen těm, jež se o historii zajímají. Její autoři by ji rádi viděli ve školách. „Byl bych rád, kdyby se naše kniha dostala do škol. Mohla by totiž posloužit k doplnění výuky dějin naší republiky,“ uzavřel Langer.