Asi každého návštěvníka či turistu, kterému se zachce objevovat nádhernou přírodu okolo města Bílovec, překvapí vzhled dominanty obce Bílova, kostel zasvěcený Svatému Vavřinci.

Tato stavba dosud připomíná staré časy socialismu, kdy stát na opravy církevních památek nevynakládal téměř žádné finance, natožpak dotace. Popraskaná omítka, skulptura oprýskaného svatého, stojící jen silou vůle, nebo zčernalý ciferník hodin, to jsou jen viditelné problémy, které stavba má. „Teprve teď se začalo blýskat na lepší časy. Bohužel jsme zatím ve spolupráci s děkanátem v Bílovci nezískali potřebné dotace ani příspěvky,“ zalitoval starosta obce Zdeněk Fusik.

Starosta připustil, že projekt opravy kostela stojí a padá na penězích. „Obec to sama neutáhne, proto jsme se dali dohromady s děkanem Tkačem z bíloveckého děkanátu, jestli by bylo možné požádat o peníze církev, která kostel spravuje. Jsme ochotni investovat část obecního rozpočtu, kterou bychom věnovali na vybrané opravy,“ dodal Fusik. „O peníze jsme zažádali, ale nevyšlo to. Určitě zkusíme zažádat příští rok. Nejdůležitější věcí, která se teď podařila zařídit, bylo zajištění statiky objektu,“ doplnil Lumír Tkač, děkan a farář bíloveckého děkanátu. „Způsobů, jak zajistit dotace, je několik. Můžeme požádat Římskokatolickou církev, ministerstvo kultury nebo Moravskoslezský kraj. Peníze na opravu tedy nejspíš budeme skládat z více příspěvků,“ uvedl Tkač.

Před asi čtyřiceti lety nechal provést bývalý farář některé opravy, které se týkaly především interiéru kostela. Od té doby se však žádné opravy neuskutečnily, a tak stavba neutěšeně chátrala.

Fusik ujistil obyvatele, že po zajištění statiky objektu nehrozí žádné nebezpečí pádu ani sesuvu. Zároveň připomněl, jak důležitá je oprava kostela pro obec jako takovou. „Samozřejmě kostel má více problémů, než jen starou omítku. Zajistit se musejí i staré trámy a kostelní věž,“ upozornil, „Je to hlavní dominanta obce, nemůžeme ji nechat v takovém stavu, v jakém je dnes,“ dodal.

Toto starostovo ujištění má své důvody hlavně ve faktu, že ať už je stav církevní budovy jakýkoli, bývají v ní neustále mše a kázání. Asi třicet věřících, kteří pravidelně docházejí, se tak musí potýkat s poněkud neuspokojivými podmínkami.