Kostely patří k hlavním dominantám každé obce. Každá stavba je přitom originálem a unikátem. Některé z nich již září novotou, jiné ještě na rekonstrukci čekají. Problémem však často bývá nedostatek finančních prostředků na pokrytí všech potřebných nákladů. Farnosti shánějí peníze, kde se dá, a tak se v mnohých kostelech opravuje pouze to nejnutnější.

Přesto v poslední době prošlo několik svatostánků na Novojičínsku velkou rekonstrukcí, třeba kostel sv. Mikuláše v Bílovci, kostel sv. Jiří ve Vrchách či kostel Nejsvětější trojice v Suchdole nad Odrou. Provádějí se však také dílčí opravy interiérů či exteriérů.

Po čtyřiceti letech byl vymalován a vyčištěn interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině. Jedna z dominant obce byla postavena začátkem 14. století, barokní podobu však získala v 17. století. „Na přelomu října a listopadu prošel interiér po téměř čtyřiceti letech opravou. Byla provedena výmalba, původní žlutou barvu zdí nahradila bílá a renovací rovněž prošly některé obrazy a nástěnné fresky," informuje o opravách obec.

Velký kus práce přitom v kostele odvedli tamní hasiči, kteří pomáhali s vyklizením kostela a se stěhováním těžkých předmětů před malováním. Jedním z nich byl vzácný obraz Sixtinské Madony. „Tuto reprodukci obrazu Rafaela Santi daroval v roce 1854 místnímu kostelu Raymund Wolfgang, rytíř von Manner, který ve Slatině vlastnil od roku 1847 statek. Jako upomínka na dárce je v pravém dolním rohu obrazu nakreslen jeho erb," přidává Slatina další zajímavost.

Velký úklid

Hasiči byli také požádáni o to, aby po vymalování nastěhovali výzdobu zpět do kostela. Kromě stěhování obrazů, montování nábytku a ustavení soch se podíleli na očistě mobiliáře od nánosů pavučin a prachu. Finanční prostředky na opravu se podařilo získat zásluhou tamního faráře Piotra Raka.

V kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově prošlo obnovou kněžiště. „V presbytáři je nová dřevěná dubová podlaha i sedes pro kněze. Uprostřed stojí nový mramorový oltář," uvedl místní duchovní správce Roman Macura. Nový oltář z vračanského vápence posvětil při nedělní mši svaté biskup František Václav Lobkowicz.

Ve Spálově prozatím vyhlásili veřejnou sbírku na sanaci vlhkosti kostela, obnovu vnitřního interiéru a pořízení nových lavic v kostele sv. Jakuba. Sbírka začala 15. září a potrvá tak dlouho, jak bude potřeba.