Poskytnutí stotisícového finačního daru pro Římskokatolickou farnost Vlčovice schválili kopřivničtí zastupitelé jen těsnou většinou na svém posledním zasedání. Peníze mají pokrýt část nákladů na opravu krovu báně vlčovického farního kostela Všech svatých, která započala již na podzim loňského roku.

ROZHODOVÁNÍ

Samotnému schválení darovací smlouvy předcházelo v březnu hlasování o tom, zda finanční příspěvek zahrnout do návrhu druhé části rozpočtu na letošní rok. „Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem města Kopřivnice dne 16. března 2017," připomněl zastupitelům na jejich posledním zasedání místostarosta města Lumír Pospěch. Následně museli komunální politici ještě rozhodnout o tom, jakou formou vyčleněné peníze farnosti poskytnou.

Celkové náklady na stavební úpravy věže kostela, které již probíhají několik měsíců, přitom dosahují částky téměř milionu a půl korun.

Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil zastupitel Karel Kuboš s tím, že se mu nelíbí, že schvalují finanční dar na opravy krovu, které již byly provedeny. „Neztotožňuje se s mým vlastním svědomím, abych schválil někomu sto tisíc na něco, co už je dávno vykonáno. Takže budu hlasovat proti," prohlásil Karel Kuboš.

Stejně tak se proti tomuto návrhu vyslovili také někteří místní občané, kteří na dubnové zastupitelstvo přišli. „Když jsem žádal o dar pro náš sportovní klub, tak ho rada neschválila. Nám, městu, jste nedali a nejbohatší firmě v republice chcete dát sto tisíc korun. Tomu nerozumím," řekl v diskuzi jeden z kopřivnických občanů. Načež kopřivnický starosta zareagoval slovy: „Peníze dáváme občanům Vlčovic na opravu jejich kostela, který není jen církevním stánkem, ale také společenským objektem, kde je daleko více aktivit, nejenom těch církevních."

V závěru diskuze se o slovo přihlásil také místostarosta Kopřivnice Stanislav Šimíček, jenž připomněl, že vlčovický kostel je nemovitou kulturní památkou zapsanou na seznamu kulturních památek.

Poskytnutí daru na opravu svatostánku v místní části Vlčovice nakonec nejtěsnější většinou prošlo. Podpořilo ho jedenáct zastupitelů, pět bylo proti a stejný počet komunálních politiků se hlasování zdržel.