Na posledním zasedání zastupitelé měli na programu schválení úvěru ve výši 15 milionů korun, který by sloužil k financování opravy koupaliště. Problém byl v tom, že úvěr je na dva projekty – na opravu koupaliště a na rekonstrukci hřbitova.

Starostka Štramberka Andrea Hlávková sdělila, že v případě hřbitova už byl podán návrh smlouvy o dílo, na opravu koupaliště Libotín probíhá zadávací řízení. „Není rozlišeno, zda se z úvěru použije deset milionů korun na hřbitova a zbývajících pět na koupaliště nebo naopak a pdobněpodobně?" uvedla Andrea Hlávková. 

Zastupitel Lumír Jašek se ohradil, že projekt na koupaliště neviděl. „Mám schvalovat peníze na něco, o čem nevím, jak to bude vypadat,“ poznamenal Lumír Jašek. Starostka řekla, že projekt dostali v době, kdy už byl koronavirus, ale je dostpný na profilu zadavatele, tedy města, kde se na něj každý může podívat.

Lumír Jašek kontroval tím, že se o projektu na koupaliště zastupitelé měli bavit. K němu se přidal zastupitel Dušan Krajčír. Připomněl, že loni v dubnu se zjistilo, že koupaliště je v havarijním stavu, a tak zůstalo pro sezonu 2019 zavřené. „V rámci transparentnosti bych očekával veřejnou prezentaci s možností zapojení širšího okruhu obyvatel,“ upozornil Dušan Krajčír s tím, že téma koupaliště je hodně diskutované s kritickým hodnocením, že zvolená varianta koupaliště v roce 2006 nebyla to pravé. Třináctimilionová investice vydržela 12 let.

S kritikou se přidal také zastupitel David Plandor. „Pokud má zastupitel schválit patnáct milionů korun, měl by vědět na co,“ řekl David Plandor a navrhl schválení úvěru odložit a mezitím provést prezentaci, aby zastupitelé věděli, co oprava obnáší. Starostka upozornila, že pokud schválení odloží na červnové zastupitelstvo, skončí platnost nabídky a město dostane jiné podmínky úvěrové smlouvy, a také zřejmě nestihnou rekonstrukci hřbitova.

Ke kritikům se přidal zastupitel Milan Hanzelka, jenž se zajímal o rozsah prací a způsob zadání. Zastupitel Mojmír Kramoliš ubezpečil přítomné, že oprava koupaliště se projednávala v komisích a uskutečnila se schůzka s projektantem na koupališti. „Jedná se čistě o opravu technologie. Rozsah projektu je prostě oprava technologie ať je funkční, čili technologie, potrubí, přelivové rámy. Zastupitelé poté hlasovali – protinávrhy na stažení bodu z programu a na nepřijetí úvěru neprošly, schválení úvěru schválila nadpoloviční většina.