Když v dubnu 2019 řemeslníci zjistili, že po zimě na koupališti opadaly čtyři pětiny obkladů, vedení města zvažovalo alespoň nejnutnější opravy. Po bedlivější prohlídce ale vyšlo najevo, že stav koupaliště je mnohem horší, než se na první pohled zdá. Třistatisícová až milionová zvažovaná investice by byly vyhozené peníze. Špatná se ukázala být také technologie cirkulace vody, která jela jen na šedesát procent. To se ve výsledku promítlo do stavu bazénové vany, přičemž ta prošla rekonstrukcí naposledy v roce 2006.

Nový Jičín.
Mistostarosta Nového Jičína poslal do Sberbank miliony, prý ale neměl pověření

Starostka Štramberka Andrea Hlávková připomněla, že situaci v roce 2019 nenahrávala ani skutečnost, že přilehlé parkoviště bylo mimo provoz, protože tam měly zázemí stroje firmy, které budovaly na Libotíně kanalizaci a čistírnu odpadních vod. „Po dlouhé diskuzi a zvážení nákladů na zprovoznění koupaliště jsme upřednostnili kvalitu provozu a bezpečnost návštěvníků před dalším provizoriem. Rozhodli jsme se uzavřít koupaliště, zpracovat projektovou dokumentaci a vybrat zhotovitele, který provede sanační práce a zprovozní technologie se zárukou,“ vzpomněla Andrea Hlávková.

Heipark v Tošovicích u Oder v neděli 19. června 2022.
Heipark Tošovice u Oder: adrenalin a zábava, počasí tu láká všechny generace

Ve veřejné soutěži zvítězila firma Centroprojekt Group s nabídkou 9,7 milionu korun bez DPH. Rekonstrukce proběhla u bazénové vany i brouzdaliště, u technologie pro úpravu vody a došlo také na předláždění chodníků. Obnova koupaliště Libotín je dokončena. „Dělají se tam ještě drobné věci, jako jsou terénní úpravy a odstraňují detaily, které jsme při předání stavby našli,“ sdělil místostarosta Mojmír Kramoliš.Celková cena stavby včetně DPH činí 12,585 milionu korun. Oproti vysoutěžené částce je vyšší asi 700 tisíc korun. Podle Mojmíra Kramoliše jsou důvodem navýšení zejména bourací práce, protože se po odkrytí zeminy objevily konstrukce a betonové základy, s nimiž se nepočítalo.

Vodní nádrž Větřkovice u Kopřivnice.
Větřkovická přehrada: v létě přibude dětské hřiště, molo hraje o dotace

Slavnostní otevření koupaliště Libotín se uskuteční v sobotu 25. června. Ve 13 hodin zde začne akce Zahájení prázdnin. Lákadlem jsou Hry bez hranic, kterých se zúčastní zástupci Štramberka, Závišic a Ženklavy, v programu vystoupí Zdendalele, Olympic Revival Band, Cizinci, Taneční kroužek Gradus Štramberk a Jay Dee Nex obstará Retro Disko. Chybět nebudou různé atrakce. Vstupné na akci je dobrovolné.