Otázku případné koupě měšťanského domu číslo 43 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře otevřela na posledním zasedání příborských zastupitelů tamní místostarostka Dana Forišková.

„Projednávali jsme to i v minulém volebním období na radě města. Jednu čtvrtinu vlastní soukromý vlastník a zbytek obhospodařuje v současné době Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Nový Jičín. Tato státní instituce začala své podíly odprodávat," sdělila příborská místostarostka a upřesnila, že v rámci prvního kola byla minimální cena 2,152 milionu korun, poté začal úřad cenu snižovat. Místostarostka poznamenala, že koncem října skončilo druhé kolo, do nějž se opět nikdo nepřihlásil.

Bude zájem zastupitelů?

„Když jsme tady měli na jednání ředitele úřadu, navrhl nám, aby město zvážilo, zda se nechce přihlásit do třetího kola. Výzva ještě nebyla podaná, měla by být začátkem ledna, a potrvá zřejmě do konce ledna. Nechci žádné závazné stanovisko, ale chci, abyste si to projednali v politických klubech a dali mi vědět, jak k tomu přistupujete," vyzvala zastupitele Dana Forišková.

Na možná nebezpečí plynoucí ze spoluvlastnictví objektu upozornil zastupitele právník města Rostislav Michálek.

„Může to mít určité klady, ale i komplikace. Kladů je méně. Pokud je tam několik spoluvlastníků, případné náklady na údržbu se dělí podle podílu vlastnictví. Při rozhodování o základních záležitostech se rozhoduje většinou, kterou by město mělo rozhodnutí většiny, například ve věci nájmu, nelze napadnout minoritním vlastníkem," uvedl příklady Rostislav Michálek, načež poznamenal, že záporů je více.

„Určitě tam bude nutná nějaká úprava. Je k tomu potřeba dvou třetin vlastnictví, což by město mělo, ale spoluvlastník to může napadnout u soudu a navrhnout, aby to soud pozastavil.

Dalším záporem je neexistence předkupního práva. Spoluvlastník to může převést na jinou osobu, která může vystupovat vůči městu dobře, ale taky může vyvolat komplikace," řekl právník města Rostislav Michálek.

Možná rizika

Na možná rizika poukázala také zastupitelka Vlasta Trojčínská.

„Vedle to chtěla koupit nějaká ostravská společnost. Slibovala, že tam bude nějaká chráněná dílna a kdovíco, pak s těmi nájemníky jednali tak, že jim vypínali vodu i plyn, tak se řešilo, jak dál. Můj názor je, že by to dopadlo tak, jak to dělají Rusové v Karlových Varech. Všechno by se zbořilo, zachoval by se štít. Kdo ví, co by to stálo a co by z toho bylo. Nevím, kdo o to má zájem, ale je to dnes ruina, kde budou ve sklepě určitě spodní vody," přemýšlela nahlas Vlasta Trojčínská, která si myslí, že by město do koupě jít nemělo.

Se zajímavým názorem vystoupil zastupitel Aleš Polách. Ten přiznal, že jednu ruinu koupil v roce 2002. „Byl jsem blázen a stálo mě to velké úsilí. Ale přiznám se, že když mám depresi, podívám se na fotky, jak to vypadalo, a jsem spokojený. Jestli má město dostatek financí a potřebuje reprezentativní prostory, tak to může být nádhera. Kdybych měl volné peníze, tak ten dům koupím. Ale návratnost bude hrozná," uvedl Aleš Polách.

Zastupitelé vzali informaci o možnosti koupit dům číslo 43 na vědomí.