Na základě výsledků šetření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě totiž lze reálně předpokládat zvýšený výskyt dospělých komárů jarních i letních druhů v povodní postižených oblastech. Zvýšený výlet komárů se předpokládá již kolem 5. až 15. července. V době po 15. červenci, kdy dojde k výletu „povodňových komárů“ bude nutno provést v zástavbě postižených obcí, podle intenzity výskytu a aktivity komárů, plošnou asanaci, která je možná jen na dospělých jedincích.

„Moravskoslezský kraj v rámci preventivních ochranných opatření poskytne lidem v postižených oblastech repelentní prostředky a provede veškerá nutná opatření v souvislosti s plošnou likvidaci komárů. V nejbližších dnech budou přesně vytipovány oblasti, ve kterých lze zvýšený výskyt komárů předpokládat,“ uvedl hejtman kraje Jaroslav Palas.