„Jedná se o tradičně vyhlašovaný dotační program, jehož prostřednictvím jsou zejména nevládním neziskovým organizacím v Moravskoslezském kraji poskytovány finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,“ uvedl náměstek hejtmana Miroslav Novák a dodal: „Výchova a osvěta je klíčem ke změně chování lidí, a tedy také k celkovému omezování nadbytečné spotřeby, snižování produkce odpadu a omezování plýtvání energií.“

Bližší specifikace dotačního programu je uvedena na elektronické úřední desce kraje v sekci Dotace. Uzávěrka příjmů žádostí je stanovena na 27. února.