Peníze pro studenty půjdou z dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji. Žádosti o stipendium studenti musí podávat oproti předešlým dvěma rokům sami.

Univerzity v kraji dříve podávaly souhrnné žádosti o dotace na talentované studenty a peníze pak samy přerozdělovaly. Za dva roky ale žádost podala pouze Ostravská univerzita pro jednoho studenta.

„Oslovili jsme také střední školy v kraji s informací o dotačním titulu a požádali je, aby své studenty čtvrtých ročníků seznámili s nabízenou možností získat finanční prostředky na studium na vysoké škole,“ informoval náměstek hejtmana Marian Lebiedzik a dodal: „Již jsme obdrželi první pozitivní reakce ze středních škol. Dle mého názoru tím, že budeme komunikovat přímo s žadateli, celý proces pro studenty zjednodušíme a můžeme s nimi efektivněji komunikovat.“

Dotaci třicet pět tisíc korun na každý semestr prvního ročníku studia obdrží ti studenti, kteří v rámci studia na střední škole dosahovali vynikajících výsledků, například reprezentovali Českou republiku na mezinárodní úrovni nebo se umístili v celostátních kolech národních olympiád do třetího místa nebo a tato podmínka se týká pouze uměleckých oborů získali mezinárodní ocenění. Studenti mohou své žádosti o stipendium podávat do 12. října.

Finančně přispět chce kraj také doktorandům. Pro ně je přichystáno 1,5 milionu korun a jejich žádosti budou podávat přímo vysoké školy.

„Dotaci obdrží ti studenti nebo absolventi, kteří mají excelentní výsledky vědecké práce a podílí se na řešení významných vědeckých úkolů,“ řekl Lebiedzik s tím, že podmínkou je také publikační činnost. Kraj letos podporu navýšil na jednoho žadatele o deset tisíc korun. Od roku 2009 kraj do podpory doktorandů vložil necelé tři miliony korun.