Na opravu havarijního stavu hasičské zbrojnice přidá kraj také městysi Spálovu, a to finanční částku 300 tisíc korun. (sim)