„Nezaznamenali jsme žádný problém. Naopak. Změna splnila naše očekávání, pacienti mají především v okamžitém dosahu odborníky na příslušných odděleních nemocnice,“ uvedl Jiří Veverka, náměstek hejtmana mající na starost zdravotnictví.

Dodal, že pro spádovou oblast Kopřivnice funguje non-stop výjezdová záchranka, a i její práce je mezi lidmi hodnocena velmi dobře. „Nezaznamenali jsme žádnou stížnost pacientů a ani se nijak výrazně nezvýšil počet výjezdů k pacientům. Pacienti jsou spokojeni, mají lepší a dostupnější služby, a to nás vede k rozšíření tohoto systému do dalších okresů,“ vysvětlil.

,,Záměrem pilotního projektu bylo ověřit, zda způsob zajištění péče o pacienty v mimoordinační době praktických lékařů a ambulantních specialistů přinese na Novojičínsku očekávané zvýšení kvality zdravotní péče a efektivnější využití vynaložených peněz. Stalo se a my jsme rádi,“ shrnul náměstek hejtmana Veverka.