Důvodem byl dopis, který od společnosti obdržela Rada města Nový Jičín. Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský připomněl, že prodej lokality Pod Skalkou byl za účelem výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů.

„Potom, co bylo zde na zastupitelstvu, i po určité mediální smršti na sociálních sítích, nástěnkách a podobně jednatel společnosti poslal sdělení, ve kterém doporučuje, aby zastupitelstvo revokovalo své usnesení o schválení prodeje tohoto pozemku, schválilo vrácení kauce a znovu připravilo tento záměr, tak aby město došlo k nějakému konsensu,“ uvedl Václav Dobrozemský a upozornil, že ze strany společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. se nejedná se o odstoupení od záměru uzavřít kupní smlouvu s dalšími návaznostmi.

„Je to pouze jakýsi podnět v tom smyslu, že je tady návrh na to, aby město ještě jednou vyhlásilo nabídkové řízení. Pokud tak neučiní a bude trvat na tom, že věc byla vypořádaná schválením prodeje na zářijovém zastupitelstvu, tak vítězný investor je připraven realizovat potřebné kroky k zahájení projektování a následné výstavbě podle podmínek kupní smlouvy,“ pokračoval místostarosta Dobrozemský.

V následné diskuzi zazněla opětovná kritika vedení města i investora. Zastupitelka Kateřina Konečná se jej zeptala, co svým dopisem sledoval a nazvala tento jeho počin políčkem nám všem, kteří to odsouhlasili. Rovněž se vyjádřila pochybovačně o schopnosti firmy uskutečnit záměr. „Nedivte se. Hledala jsme nějaký smysluplný projekt, který bych vám mohla připočíst k plusu. Já jsme ho prostě nenašla. A to mě děsí, protože vám vedení města a koalice dala do rukou nejkrásnější pozemky, které tady máme. Bez toho, abyste to debatovali s občany,“ řekla mimo jiné Kateřina Konečná.

Zastupitel Jaroslav Dvořák situaci nazval pastí. „Pokud odsouhlasíme vrátit kauci, ozve se někdo, že jsme poškodili město, pokud dáme nevrátit, ozve se pan jednatel,“ uvedl. Jednatel firmy Jan Zlámalík sdělil, že k napsání dopisu ho vedly negativní reakce po rozhodnutí zastupitelstva, které odsouhlasilo prodej pozemků v lokalitě Pod Skalkou jeho firmě. „Pozemky jsme našli na serveru SREALITY, přihlásili jsme se do výběrového řízení s tím, že to máte prodiskutováno. Překvapilo nás, že jsme sami v té výběrovém řízení - na to jsme podali nabídky. Byli jsme vtaženi mezi koalici a opozici,“ reagoval na situaci Jan Zlámalík.

Z diskuze nakonec vzešly dva návrhy na usnesení. Jedno z nich ukládalo radě města jednat se společností o zrušení nabídkového řízení bez dalších finančních nároků vůči městu Nový Jičín ze strany společnosti. Druhé mělo revokovat usnesení ze zářijového zasedání zastupitelstva týkající se prodeje pozemků Pod Skalkou a zrušit nabídkové řízení bez vyhlášení vítězného uchazeče.

Ani jeden z těchto návrhů neprošel, schválený prodej pozemků společnosti Feigen Project Financing, s.r.o., včetně všeho, co vyplývá ze smlouvy, platí.

Kritikům vadí, že poslední velkou lokalitu pro stavbu rodinných domů, kterou město v Novém Jičíně vlastnilo, prodalo jedinému zájemci, který se přihlásil do výběrového řízení a u nějž podle nich nejsou patrné reference. Ten za pozemky celkové výměře více než 38 tisíc metrů čtverečních nabídl zhruba 15,118 milionu korun bez DPH.