Obec již obdržela společné územní rozhodnutí a stavební povolení od odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Novém Jičíně.

Úpravy se mají týkat samotné křižovatky silnic od Suchdolu nad Odrou a spojnice mezi Novým Jičínem a Fulnekem. Také zastávek autobusů, chodníků a také přechodů pro chodce.

Ty by nově měly být dělené s ostrůvkem a měly by být u zdravotního střediska, kde je stávající přechod, a nově i za křižovatkou ve směru na Fulnek. Zůstane také přechod ve směru na Suchdol nad Odrou. Součástí prací bude rovněž úprava osvětlení.