Město Krnov poskytlo finanční dar ve výši 20 tisíc korun obci s rozšířenou působností Nový Jičín, aby peníze využilo na pomoc oblastem postiženým ničivou povodní. V Krnově se do pomoci obětem povodní zapojila také Charita Krnov, v jejímž sídle na Hlubčické ulici probíhá sbírka materiální pomoci.

Po zmapování potřeb lidí v postižených oblastech pracovníci Charity zjistili, že je zapotřebí především materiální pomoc jako deky, čistící a dezinfekční prostředky, pracovní prostředky a nářadí a pitná voda. Tuto materiální pomoc mohou občané Krnova předávat pracovníkům krnovské Charity.

„Sbírka je určena obětem povodní v postižených oblastech spadajících do působnosti diecéze. Lidé v oblastech zasažených povodní potřebují především deky, čistící a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí a pitnou vodu,“ řekla ředitelka Charity Krnov Marie Pešková.