Včelařský kroužek již v Bílovci kdysi existoval, nyní se členové včelařské organizace rozhodli, že se jej pokusí obnovit.

„Loni jsem zaregistroval na internetu několik prezentací mladých včelařů a řekl jsem si, proč by toto nešlo i v Bílovci. Rovněž mě motivoval rozhovor se starostou Bílovce, který navštívil výroční včelařskou schůzi, podpořil aktivity včelařů a vyjádřil nadšení a podporu města mladým včelařům," uvedl vedoucí kroužku Petr Valošek s tím, že kroužek podpořilo také vedení obou základních škol.

KROUŽEK VEDE ZKUŠENÝ VČELAŘ

Kroužek mladých včelařů v Bílovci byl založen loni v říjnu. Má tedy za sebou první školní rok svého fungování. Vedoucím kroužku se stal Petr Valošek, dlouholetý včelař z Kujav, jenž v současné době obhospodařuje více jak dvacet včelstev.

Na začátku se do kroužku přihlásilo tolik dětí, že měl vedoucí obavy, jak vše zvládne. Jenže postupně nadšení některých opadalo, až to kolem Vánoc vypadalo, že se kroužek rozpadne.

„Mnohé možná odradila práce, další učení či kolize s jinými aktivitami, možná i riziko bolestivého včelího bodnutí," zamyslel se Petr Valošek a doplnil, že mu píchnutí třeba i desítkou včel vůbec nevadí.

„Rád pracuji u včel v krátkých rukávech a nepřekážejí mi ani rukavice, ani většinou včelařský klobouk," doplnil vedoucí a posléze pokračoval: „Včelám je však třeba rozumět a nepřekážet jim v období, kdy jejich agresivita roste (před bouří, koncem léta, kdy není snůška, a podobně)."

Nakonec se situace ustálila a kroužek mladých včelařů navštěvuje více než deset včelaříků. Díky dotaci města a podpoře dalších včelařů a organizací kroužek pořídil tři úly a jedno včelstvo, které již přineslo první med. Pro úly našli vhodné místo na nevyužitém svahu přímo za školou v Bílovci, kde se podařilo přesvědčit vedení školy, že nebezpečí od včel je pro žáky mnohem menší, než nebezpečí od dopravních prostředků či zlých lidí.

„Záměrem včelařského kroužku je seznámit mládež s možnostmi, které mohou v dalším životě využít, s přínosem včel pro životní prostředí a s možnostmi využití včelích produktů pro zdraví. Pro plnění takových cílů postačí pro začátek tři úly, které zájemcům poskytnou cenné zkušenosti a také nějakou sladkou odměnu," vyjmenoval vedoucí kroužku.

CENNÁ ZKUŠENOST

Mladí včelaříci se naučí základy včelaření, na které si jistě vzpomenou, až budou jednou přemýšlet, jak si zpestřit či využít svůj volný čas a rozhodnou se pořídit si své vlastní včely.