O stavbě okružní křižovatky v centru Frenštátu pod Radhoštěm se hovoří již delší dobu. Akce, která značně ovlivní chod v centru města, je nyní tady. „Kruháč" nahradí křižovatku ulic Rožnovská, Horní a 6. května.

„Investorem je Moravskoslezský kraj a na realizaci se bude podílet téměř třemi miliony korun také Frenštát pod Radhoštěm. Zhotovitelem je společnost Bitunova Jihlava," uvedla minulý čtvrtek na zasedání zastupitelstva starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Stavba potrvá tři měsíce

Stavba křižovatky začne v pondělí 14. dubna a má trvat do 13. července. „Součástí stavby budou i přeložky inženýrských sítí, realizace nových chodníků a nových osvětlených přechodů pro chodce," přiblížila práce starostka města a doplnila, že v rámci této akce dojde rovněž k úpravě křižovatky ulic 6. května, Podkopčí, Podříčí a Místecká, kde budou nově vybudovány osvětlené přechody pro chodce.

V průběhu stavby by měli řidiči, a částečně také chodci, počítat s možnými komplikacemi. Práce si totiž vyžádají dopravní omezení ve středu města, spočívající v úplné, či částečné uzavírce některých úseků.

„Na silnicích bude osazeno přechodné dopravní značení, včetně označení objízdných tras, na nichž bude z důvodu bezpečnosti po dobu výstavby snížena rychlost. Veřejnost bude o konkrétních opatřeních informována na webových stránkách města, na informačních panelech a dalšími způsoby," doplnila Zdeňka Leščišinová.

Vjezd na parkoviště

Již nyní je jisté, že bude uzavřen úsek Horní ulice od křižovatky ke kostelu sv. Jana Křitele, část ulice 6. května a také část Rožnovské ulice od zmíněné křižovatky ke stávajícímu kruhovému objezdu. Vjezd na parkoviště u Alberta a na náměstí bude umožněn s výjimkou soboty a neděle 28. a 29. června, kdy bude prováděna pokládka povrchů komunikací.

„Už nyní se obracíme na veřejnost s žádostí o trpělivost a vstřícnost. Věříme, že nová křižovatka přispěje k plynulosti dopravy v centru města a zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu," uzavřela starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.