Důvodem, proč se Frenštát pod Radhoštěm pustil do rekonstrukce, byl havarijní stav stropní a střešní konstrukce, kvůli němuž hrozilo naprosté uzavření provozu bazénu.

Zastupitelé města rozhodli o financování stavby 24. června tohoto roku, realizace tohoto nákladného projektu, jenž vyšel na 6,9 milionu korun, započala 8. července. Stavba byla zkolaudována před pár dny, 5. října. „Těmto zásadním časovým milníkům stavby předcházela náročná projektová příprava, která musela obsáhnout řešení stavu konstrukcí, projektovaných před pětadvaceti lety, a zároveň respektovat dnešní požadavky na statiku konstrukcí a budov,“ upozornil starosta města Stanislav Hrabovský.

Rekonstrukční práce byly komplikované, neboť téměř všechny stavebně-montážní práce probíhaly ve výškách. Dělníci navíc museli být velmi opatrní, protože v budově stále fungovalo rehabilitační středisko Revita. Současně byly v objektu vyměněny vzduchotechnické rozvody a elektroinstalace v prostoru pod střechou. Bazén se taktéž dočkal nové barevné výmalby. „Stavba byla v rámci města Frenštát pod Radhoštěm připravena odborem investic a správy obecního majetku. Jedná se o druhou největší investiční akci města v tomto roce,“ uzavřel Hrabovský.

Frenštát proinvestoval od roku 2007 celkem 261 milionů korun. Mezi stavby, které se za toto období podařilo realizovat, patří například vodovodní řady v hodnotě 15,8 milionu korun, chodníky a parkoviště za 8,9 milionu korun či vozový park pro hasiče za 6 milionů korun. Dále se podařilo také opatřit vybavení pro technické služby v částce 7,7 milionu korun a investovalo se 38 milionů korun do majetku města.